Společně chráníme demokracii

Nabízíme svobodný prostor pro debatu expertů, podnikatelů, organizací i široké veřejnosti, abychom společně nacházeli co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem fungování demokracie v České republice. Sledujeme politické dění a sdílíme důležité informace i návrhy řešení.

Přes 50 expertek a expertů sleduje vývoj v oblastech klíčových pro demokracii

Spolupracujeme s nezávislými odborníky a odbornicemi, kteří pravidelně monitorují a vyhodnocují trendy a možné hrozby pro demokracii v 7 významných oblastech.

Mgr. Kristýna Benešová, LL.M
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
JUDr. Miloš Tuháček
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
Judr. Ivan Přikryl
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
Mgr. Anna-Marie Chlantová
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
Oldřich Vágner
RNDr. Petr Zeman
Ing. Pavel Bratinka
Kateřina Hrubešová

Na fungování Sítě dohlížejí tyto garantky a garanti:

Edvard Outrata
Pavel Pafko
Lída Rakušanová
Rut Kolínská
Magda Vášáryová
Petr Pithart
Zbyněk Frolík
Václav Malý
Daniel Kroupa
Eliška Wagnerová
Pavel Franc
Oldřich Kužílek
Josef Jařab

Tyto organizace s námi chrání demokracii. Společně dokážeme oslovit až 3 414 930 lidí. Přidejte se k nám!

Vzájemně spolupracujeme na efektivním odvrácení případných hrozeb tím, že informujeme všechny lidi zapojené do našich organizací a vyzýváme ke společné akci.

„Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v České republice.“  ~  Pavel Franc


 
Vendula Menšíková
koordinátorka iniciativy
 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy
 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
 
Johana Žižáková
oslovování a péče o členy (stážistka)