Společně chráníme demokracii

Nabízíme svobodný prostor pro debatu expertů, podnikatelů, organizací i široké veřejnosti, abychom společně nacházeli co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem fungování demokracie v České republice. Sledujeme politické dění a sdílíme důležité informace i návrhy řešení.

Jak Síť funguje

Přes 50 expertů sleduje vývoj v oblastech klíčových pro demokracii

Spolupracujeme s nezávislými odborníky a odbornicemi, kteří pravidelně monitorují a vyhodnocují trendy a možné hrozby pro demokracii v 8 významných oblastech.

Na fungování Sítě dohlížejí tyto garantky a garanti:

Edvard Outrata
Pavel Pafko
Lída Rakušanová
Rut Kolínská
Magda Vášáryová
Jan Sokol
Petr Pithart
Zbyněk Frolík
Václav Malý
Daniel Kroupa
Eliška Wagnerová
Pavel Franc
Oldřich Kužílek
Josef Jařab

Tyto organizace s námi chrání demokracii. Společně dokážeme oslovit 3 414 930 lidí. Přidejte se k nám!

Vzájemně spolupracujeme na efektivním odvrácení případných hrozeb tím, že informujeme všechny lidi zapojené do našich organizací a vyzýváme ke společné akci.

„Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v České republice.“  ~  Pavel Franc


 
Dora Nováková
koordinátorka iniciativy
 
Vendula Menšíková
péče o členy Sítě
 
Eva Hromádková
komunikace Sítě