<   Zpět na úvodní stranu

doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Vystudoval politologii (dizertační práce na téma České politické strany a evropská integrace) na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) a právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Na Katedře politologie FSS MU působí jako odborný asistent. Odborně se v rámci Mezinárodního politologického ústavu zaměřuje na české politické strany, evropeizaci stranických systémů a skandinávskou politiku. Současně působí jako výkonný redaktor Politologického časopisu.