<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Lukáš Lev Červinka

Lukáš Lev Červinka je interním doktorandem ústavního práva a teorie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a programu právo, trh a lidé na Fakultě ekonomické University Ca‘ Foscari v Benátkách. Studijně či výzkumně působil rovněž na UCD Sutherland School of Law v Dublinu a Centre of Law and Society na Univerzitě v Cardiffu. Přednáší ústavní právo a státovědu na Právnické fakultě UK.

Odborně se zaměřuje na právně-sociologický přístup k ústavnímu právu, zejména pak na sociologii ústav, tedy jak je schopna široká veřejnost ovlivňovat ústavu, její tvorbu, interpretaci a aplikaci, a na druhé straně, jak ústava formuje širokou veřejnost a její sebeuvědomění.

Aktuálně se v rámci projektu Establishment Research Project věnuje analýze činnosti anti-establishmentových stran v českém a italském parlamentu a jejich schopnosti formovat ústavní identity těchto dvou zemí.

Je členem britské Socio-Legal Studies Association a mezinárodní výzkumné skupiny IACL-AIDC „Membership and Exclusion Under Constitutions“.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.