<   Zpět na úvodní stranu

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

Profesor Eliáš je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní vědec a přední český civilista  a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně uvedení do Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu. 

Karel Eliáš absolvoval v r. 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1981 pak na stejné fakultě získal titul JUDr. V letech 1988 - 1990 absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zakončené kvalifikační prací k problematice nekalé soutěže. V letech 1995 - 1996 absolvoval na téže fakultě doktorské studium v oboru obchodní právo a získal titul Dr.

V roce 1998 jmenoval rektor Masarykovy univerzity v Brně pana Eliáše docentem pro obor obchodní právo. V roce 2002 ho prezident republiky jmenoval v tomto oboru profesorem.

V letech 1979 - 1990 působil Karel Eliáš jako podnikový právník významné těžařské společnosti, od r. 1988 jako vedoucí právního odboru.

Od roku 1991 až dodnes je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. V letech 1993-2011 působil na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, nejprve jako odborný asistent, poté jako vedoucí katedry obchodního práva, vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu a v posledních dvou letech též jako proděkan pro vědu a výzkum. Od roku 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners jako Of Counsel. V letech 2011 – 2016 působil profesor Eliáš na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Od roku 2017 je činný na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě jako profesor na katedře občanského a obchodního práva.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.