<   Zpět na úvodní stranu

Jak Síť funguje

Síť k ochraně demokracie je zde pro všechny, kdo chtějí chránit principy demokratického právního státu.

Jak Síť k ochraně demokracie funguje?

Ve spolupráci s experty sledujeme a vyhodnocujeme dlouhodobé trendy, informujeme o nich členy Sítě, občanskou společnost a média a s jejich pomocí odvracíme akutní hrozby pro demokracii.

V Síti propojujeme firmy, neziskové organizace, neformální skupiny a jednotlivce. Vítáme zapojení organizací různého typu, abychom předešli uzavírání do možných profesních, tematických, místních nebo ideových bublin. Podstatný je záměr členů chránit demokratický právní stát. Jak konkrétně se členové zapojí, už je na nich samotných.

Členové dostávají podstatné informace a konkrétní nabídky, jak přispět k ochraně demokracie

Dáme vám vědět, když se objeví závažné ohrožení demokracie

 • V Síti sledujeme aktuální dění a kdokoliv má možnost upozornit na možnou hrozbu pro demokracii. 
 • Spolupracující experti nám pomáhají včas vyhodnocovat problematické události. Pokud usoudí, že hrozí porušení Ústavy nebo Listiny základních práv a svobod, spouštíme tzv. červenou výzvu.
 • O tom, co se děje, rychle informujeme všechny členy Sítě a navrhujeme různé možnosti, jak přispět k odvrácení hrozby. Členy žádáme o to, aby tyto informace šířili dále do občanské společnosti.

Shrneme vám hlavní událostí a trendy, které hýbou českou demokracii 

 • Ve spolupráci s experty sledujeme dlouhodobé trendy v oblastech klíčových pro naší demokracii. To nám umožňuje zdraví demokracie posoudit z nadhledu. 
 • Shrnutí toho nejdůležitějšího, včetně expertních doporučení, od nás členové Sítě dostávají dvakrát ročně.

Zprostředkujeme vám výzvy ostatních členů (pouze pro organizace)

 • Síť slouží také jako platforma ke sdílení informací podstatných pro demokracii.
 • Zájemci dostávají informace o tom, jaká témata ostatní členové v souvislosti s demokracií vnímají jako podstatná. V případě zájmu se připojí k jejich výzvě k akci.

Co členství znamená prakticky?

 • Členy Sítě se mohou stát obchodní společnosti, neziskové společnosti, neformální uskupení i jednotlivci.
 • Členství je zdarma. Financování činnosti Sítě zajišťuje její koordinátor, Rekonstrukce státu.
 • Síť je neformální iniciativou bez právní subjektivity. Zapojením do Sítě členům nevznikají žádné právní závazky nebo povinnosti.
 • Členem se můžete stát podepsáním prohlášení, kterým vyjádříte zájem dostávat od nás informace o hrozbách a zvážit jejich další šíření (zaměstnancům, podporovatelům a podobně dle vlastního uvážení).


Co říkají naši členové

„Bez demokracie nemůže efektivně fungovat občanská společnost a platí to i naopak. Každá nezisková organizace by proto měla mít zájem na tom, aby u nás demokracie fungovala. Zároveň to nepovažujeme za samozřejmost a myslíme si, že je třeba být aktivní v její obraně. Proto jsme rádi součástí Sítě k ochraně demokracie." - Nadace Krása Pomoci 

„Demokracie je základní hodnotou našeho státu a společnosti. Stejně jako jiné hodnoty se buduje dlouhodobě, ale lze ji rychle zbořit. Mladým starostům a nezávislým na demokracii v naši zemi záleží a proto jsme uvítali možnost zapojit se do Sítě k ochraně demokracie. Jde o organizaci chránící fungování demokracie, čehož dosahuje sledováním politiky a edukací občanů. Fungující demokracie předpokládá občany, kteří se zapojí do veřejného dění, nakonec demokracie je přeci vláda lidu." - mSTAN (Mladí starostové a nezávislí) 

„Prezident Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracii máme, a teď to chce „nějaké ty demokraty“. Profesor Jan Sokol o 100 let později dodává, že je třeba také přiložit ruku k dílu. A proto je EDUin součástí sítě k ochraně demokracie." - EDUin

„Každý se má snažit být dobrým člověkem. To se však nestane jen samotným rozhodnutím pro dobro. Spíše je třeba o ně vytrvale usilovat. Pak má člověk naději, že se postupně stává lidštějším. Podobně se to má s demokracií. Pokud o ni budeme pečovat a ji rozvíjet, bude se prohlubovat a stále více prorůstat společností. Chceme se o to pokoušet spolu s vámi." - Josef KVAPIL a.s.

„Být součástí Sítě k ochraně demokracie je pro nás důležitá součást našeho fungování. Demokratické principy společnosti jsou nezbytností pro svobodné žití. Při naší činnosti se každý den setkáváme s touhou po nezávislém, svobodném životě a žít v demokratickém systému je jediná cesta za jejím naplněním." - Centrum Paraple

 

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.