<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. V současné době působí na Katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK a na Katedře politologie a filozofie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasové ideologie, subkultury mládeže aj.), přičemž v otázkách týkajících se extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.