<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková, Ph.D.

Tereza Papoušková získala magisterský titul z práva na Právnické fakultě a magisterský titul z mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti je odbornou pracovnicí Ústavu pro otázky soudnictví a studentkou doktorského studia na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V minulosti pracovala jako asistentka soudkyně Ústavního soudu a byla členkou Národního preventivního mechanismu založeného na základě Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení. Ve svém výzkumu se věnuje především mimoprávním vlivům na soudní rozhodování, ústavním soudům a problematice nositelů základních práv.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.