<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2013 získal magisterský titul v oboru právo a v roce 2019 zde také složil rigorózní zkoušku a obhájil disertační práci v oboru ústavní právo. Během svých studií též absolvoval několik zahraničních studijních pobytů, a to v Granadě (Španělsko), Postupimi (Německo) a také ve Florencii (Itálie). V současnosti pracuje jako odborný asistent Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje především povinné kurzy základních práv a také institucionálního ústavního práva. V uplynulém semestru otevřel také nový kurz ústavního srovnávacího práva, Krize liberální demokracie, zaměřený na různé formy útoků a oslabování demokratických institucí a pravidel, k nimž v současnosti ve světě dochází. V minulosti též působil na Ústavním soudě jako analytik, poradce či asistent soudce. Ve své publikační činnosti se věnuje především otázkám spojeným s řešením kolizí základních práv a jiných ústavně chráněných hodnot, tj. především metodě proporcionality a jiným standardům přezkumu ústavnosti.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.