<   Zpět na úvodní stranu

Lidská práva (politická a občanská práva)

Tato skupina monitoruje dodržování základních lidských práv v oblasti politických a občanských práv, jako jsou právo na ochranu osobních údajů, právo na informace či právo účasti veřejnosti na rozhodování.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.