<   Zpět na úvodní stranu

Magda Faltová

Je expertkou na migraci a azyl. Působí jako ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, je členkou správní rady evropské sítě PICUM, předsedkyní Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a předsedkyní výkonného výboru Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Podílí se na přípravě podnětů a komparativních zpráv v oblasti migrace, ekonomické migrace, integrace, pracovních práv migrantů, detencí a ochrany lidských práv migrantů.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.