<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Ladislav Vyhnálek, Ph.D.,LL.M.

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. je odborným asistentem na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na této fakultě získal tituly Mgr., JUDr. a Ph.D. a v akademickém roce 2013/2014 absolvoval LL.M. program na New York University School of Law jako Fulbrightův stipendista. V letech 2008 až 2013 pracoval jako asistent soudce Ústavního soudu Miloslava Výborného a v roce 2014 se na tomtéž soudu stal asistentem soudce Vojtěcha Šimíčka. V letech 2009 až 2013 působil jako vedoucí sekce Česká replika a lidská práva v Centru pro lidská práva a demokratizaci. Odborně se zabývá především problematikou lidských práv, ústavního soudnictví, ale i obecnými otázkami ústavního práva, a na tato témata pravidelně publikuje doma i v zahraničí.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.