<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. Markéta Švarcová

Markéta Švarcová je socioložka působící v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení Gender a sociologie. Profesně se zaměřuje na problematiku nerovností na trhu práce, především v oblasti podnikání. V rámci SOÚ mimo jiné působila v projektech zaměřujících se na aspekty slaďování u migrantů a migrantek v ČR, analýzy inovativnosti podnikatelského prostředí a genderově senzitivní vzdělávání. Byla součástí výzkumného týmu FSV UK evropského projektu SIRIUS zaměřujícího se na integraci migrantů a migrantek na českém trhu práce podpořeného z programu Horizon 2020. Působila a nadále spolupracuje s orgány veřejné správy v oblasti rodinné a sociální politiky. Je členkou European Sociological Association, Platformy pro minimální důstojnou mzdu a hodnotitelkou projektů neziskového sektoru Active Citizen Fund v oblasti gender a trh práce a genderově podmíněné násilí. Studuje doktorandský program FHS UK obor Historická sociologie.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.