<   Zpět na úvodní stranu

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Narodila se v roce 1948. Po absolvování ekonometrie na VŠE v Praze pracovala ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky. Od roku 1984 působila v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu, kde později zastávala funkci náměstkyně ředitele. V roce 1991 navázala kontakt se zahraničními odborníky v oblasti tzv. business ethics a začala se této nové disciplíně věnovat. V letech 1993–1999 pracovala v Národohospodářském ústavu AV ČR, kde se zabývala studiem etických problémů transformace, ekonomiky a státní správy. Poté založila Centrum pro etiku a stala se jeho ředitelkou. V roce 1998 se habilitovala na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze prací z oboru hospodářská etika. O rok později byla jmenována do funkce předsedkyně ČSÚ.

Po odchodu z čela ČSÚ v roce 2003 se věnovala pedagogické práci v manažerských kurzech a programech MBA. V letech 2004–2014 působila jako zástupkyně generálního ředitele Eurostatu s pověřením zajišťovat dodržování kvalitativních požadavků Evropské komise v Evropském statistickém systému a implementaci etického kodexu. Jejím hlavním posláním bylo posilovat nezávislost a integritu evropských statistik.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.