<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. Vojtěch Bahenský

Vojtěch Bahenský absolvoval na Fakultě sociálních věd bakalářské studium Politologie a mezinárodních vztahů a navazující magisterské studium Bezpečnostních studií. Aktuálně působí jako interní doktorand na Katedře mezinárodních vztahů a zpracovává disertační práci na téma teritoriálních dimenzí mezinárodních hierarchií. Krom toho se věnuje tématům mezinárodní bezpečnosti a konceptualizace současných forem vedení boje, především pak konceptům hybridního vedení války a hybridních hrozeb. Je členem Asociace pro mezinárodní otázky a spolupracovníkem jejího výzkumného centra.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.