<   Zpět na úvodní stranu

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Jaroslav Koutský je od roku 2013 děkanem Fakulty sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působí i jako vyučující. Mezi jeho zaměření patří ekonomická geografie, regionální rozvoj, inovativní koncepty v regionální rozvoji a staré průmyslové regiony. 

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.