<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia pracoval jako novinář v oblasti soudního zpravodajství v několika českých denících. V roce 2003 nastoupil do resortu Ministerstva vnitra ČR, o dva roky později se stal ředitelem tamějšího právního úseku. Opakovaně zde upozorňoval na porušení právních předpisů a inicioval nápravu stávajícího stavu, což vedlo k jeho následnému odvolání z funkce. V letech 2014 až 2017 působil jako náměstek pro řízení sekce na Ministerstvu financí ČR pro oblast majetku státu a regulaci hazardních her. V roce 2014 byl rovněž pověřen řízením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Od roku 2019 pracuje jako právník Nadačního fondu proti korupci. Je autorem desítek odborných statí v oblasti transparentnosti nakládání se státním majetkem, či protikorupčního boje.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.