<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. Jakub Hornek

Jakub Hornek je interním doktorandem na Katedře politologie IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na oblast komunální politiky, a to především na problematiku malých obcí. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá existenčními problémy (českých) obcí. Je řešitelem grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Zhroucené obce v České republice“. Je autor monografie v nakladatelství SLON (Hornek 2016), spoluautorem odborného článku indexovaného v databázi ERIH Plus (Hornek, Klapal 2016) či spoluautorem kolektivní monografie (Hornek 2014).

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.