<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Jitka Jelínková je členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí a byla dlouholetou vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Externě vyučuje na vysoké škole. Specializuje se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení), správní trestání a právo na informace. 

Jako členka různých resortních pracovních skupin se podílí na tvorbě nových právních předpisů a metodik v oblasti ochrany přírody. Je spoluautorkou publikace Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce a Praktického komentáře ke kontrolnímu řádu.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.