<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze a Přírodovědeckou fakultu téže univerzity. Od roku 2001 pracovala na České inspekci životního prostředí, od roku 2003 do června 2015 byla vedoucí právního odboru ředitelství inspekce. Pracovala rovněž pro město Říčany a jako vyučující práva. V současné době působí jako poradkyně, konzultantka a externí VŠ pedagožka. V letech 2004 až 2023 byla členkou rozkladové komise ministra životního prostředí.

Autorka praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016) a k zákonu o ochraně přírody a krajiny (Wolters Kluwer ČR, 2021). Spoluautorka (s JUDr. Milošem Tuháčkem) praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (Wolters Kluwer, 2. vydání 2019) a praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (ASPI / Wolters Kluwer 2019). Autorka řady odborných článků (Ochrana přírody, Správní právo, Bulletin stavebního práva).

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.