<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. et Mgr. Lukáš Kraus, Ph.D.

Lukáš Kraus absolvoval na Fakultě sociálních věd UK bakalářské studium Politologie a mezinárodních vztahů a navazující magisterské studium Bezpečnostních studií. Na Právnické fakultě UK absolvoval magisterské studium v oboru Právo a právní věda. Má za sebou dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty na Kóbské univerzitě a Tokijské univerzitě. Aktuálně působí v organizaci Frank Bold jako vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.