<   Zpět na úvodní stranu

Doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

Doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. je docentem politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti působil rovněž na vysoké škole CEVRO Institut. Odborně se zabývá ústavními systémy parlamentních a poloprezidentských demokracií. Věnuje se dále otázce ústavních zvyklostí, úřednických kabinetů a moderním politickým stranám. Na tato témata zpracoval řadu odborných domácích i zahraničních publikací.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.