<   Zpět na úvodní stranu

Ing. Jiří Žežulka

Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO se v minulosti zabýval strategií a koncepcí finanční správy ČR, tvorbou metodických a taktických postupů boje s daňovými úniky, koordinoval spolupráci správce daně s orgány činnými v trestním řízení a Finančně-analytickým útvarem MF ČR.

Byl také odpovědný za vyšetřování případů nejrozsáhlejších daňových úniků, dále spolupracoval i na tvorbě daňové legislativy. Od roku 2002 působil v daňové správě. Od roku 2011 vedl Odbor řízení rizik na GFŘ ČR. Od roku 2014 vykonával funkci zástupce generálního ředitele GFŘ. Specializoval se na problematiku boje s daňovými úniky. Dále se může pochlubit bohatou publikační a přednáškovou činností v oblasti daňové a finanční kriminality. Na začátku roku 2016 nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager v poradenské skupině APOGEO. V rámci své nové pozice bude mít na starost oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblastech daňové kontroly, prevence daňových rizik, tax compliance a procesních postupů správce daně.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.