<   Zpět na úvodní stranu

doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Absolvent postgraduálního (2008), magisterského cyklu politologie (2003) a bakalářského cyklu politologie-sociologie (2000) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU).

Po odborné stránce se věnuje především prostorové analýze voleb v rámci víceúrovňového politického systému, druhořadým volbám a také francouzskému politickému a stranickému systému. Mimo to vede v rámci projektu Politologie pro praxi kurzy pojednávající o rétorice a managementu veřejné sféry. Své poznatky pravidelně konfrontuje na stránkách odborných periodik, odborných seminářů v rámci výuky na FSS MU a při zahraničních přednáškách.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.