<   Zpět na úvodní stranu

Veřejná správa

Tato skupina monitoruje jak fungování státní správy, tak samosprávy. Ve fungování státní správy dohlíží na její profesionalitu, nezávislost a nestrannost a upozorňuje na nežádoucí politické vměšování. Konkrétně se zaměřuje na činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, státem vlastněných podniků, NKÚ, Finanční správy, FAÚ, ÚOHS a dalších kontrolních orgánů. Skupina dále sleduje případné zásahy do práva na samosprávu nebo do dvoukolejného systému veřejné správy. Sleduje a vyhodnocuje také implementaci změn systému (např. přímá volba starostů či reforma krajů).

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.