<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Maxim Tomoszek absolvoval v roce 2002 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po základní vojenské službě a ročním zaměstnání v Armádě ČR působí od roku 2004 na katedře ústavního práva PF UP, kde vyučuje předměty Ústavní právo, Ústavní srovnávací právo a Základní práva a věnuje se výzkumu zejména v oblasti ústavního srovnávacího práva a základních práv. Od roku 2008 je taktéž vedoucím Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP, kde je jeho hlavním cílem zavádění a rozvíjení interaktivních metod výuky práva zaměřených na rozvoj dovedností, zejména právních klinik. V této oblasti vyučuje například předměty Kurz právnických dovedností, Lidskoprávní klinika nebo Profesní etika, podílí se na přípravě studentů reprezentujících PF UP v mezinárodních soutěžích v simulovaném soudním nebo rozhodčím řízení a řídí činnost Studentské právní poradny a dalších právních klinik, které jsou vyučovány na PF UP.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.