<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na otázky související s teorií lidských práv, právní etikou a dělbou moci. Je autorem dvou monografií (Lidská práva bez metafyziky, Dělba moci a nezávislost justice) a více než dvou desítek dalších odborných textů publikovaných u nás i v zahraničí. Přednášel na univerzitách v Dublinu a Krakově. Je též hlavním organizátorem každoročně se konající mezinárodní vědecké konference Weyrovy dny právní teorie.