<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici. Od června 2020 je členkou výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice). Je též odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství a členkou České kriminologické společnosti. 

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Na téma restorativní justice pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.