<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Miloš Tuháček

Miloš Tuháček absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obhajobou diplomové práce „Podíl občanů na místní správě." Tamtéž v roce 2003 obhájil rigorózní práci na stejné téma.

V roce 2003 založil vlastní advokátní kancelář, od roku 2007 je společníkem a jednatelem Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři s. r. o. Specializuje se na zastupování v řízení před správními orgány a soudy ve věcech práva životního prostředí. V rámci této praxe zastupuje státní orgány, obce, podnikatelské subjekty, občanská sdružení, ale i „běžné“ občany. Další jeho specializací je ochrana osobnosti.Kromě advokátní praxe publikuje a přednáší v oblasti práva životního prostředí a práva na informace. V časopisech Via Iuris, DOTACE, ODPADY a Moderní obec publikoval odborné články z oboru práva na informace a práva životního prostředí. Externě přednáší právo životního prostředí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je členem Zastupitelstva města Tábora.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.