<   Zpět na úvodní stranu

doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a externí lektor na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Absolvoval scenáristiku a dramaturgii na JAMU a religionistiku na Filozofické fakultě MU. V roce 2012 obhájil na JAMU svoji doktorskou práci zaměřenou na hermeneutiku dějinnosti ve filmovém eseji, pokračuje v práci na dalšídisertaci na Ústavu religionistiky FF MU na téma transhumanismus. Ve svém výzkumu a výuce se zaměřuje na filozofickou reflexi umění (hermeneutika), komunikaci v demokracii (mediální etika, komunitní média) a problematiku modernity (náboženství v moderně, transhumanismus). Jako filmový režisér je autorem několika dokumentárních snímků na náboženská a umělecká témata. Je zakládající člen univerzitního Radia R a obhájce komunitních médií.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.