<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Stanovisko expertů a expertek Sítě k ochraně demokracie: Ministr Blažek závažně podkopává demokratický právní stát a nezávislou justici

16. 03. 2023

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie přináší stanovisko v reakci na kroky ministra Blažka, které zasahují do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Aktuálně jde zejména o žádosti o informace z kauzy, která se dotýká blízkého okolí ministra. Ministr Blažek však jedná způsobem, který může ohrožovat nezávislou justici dlouhodobě.

celý článek

Experti na bezpečnost: Došlo k mobilizaci radikální, antisystémové scény

15. 03. 2023

Naplnění doporučení z prvního pololetí hodnotí experti převážně pozitivně. Česká podpora Ukrajině zůstala i ve druhém pololetí na vysoké úrovni. Její potřeba přetrvává i do dalšího roku. Politickou jednotu v rámci EU a NATO se také podařilo ve velké míře zachovat a stávající společný postoj je nutné udržet. Systém sankcí vůči Ruské federaci by však měl být robustnější a efektivnější v praktické implementaci jednotlivých balíků opatření. V rozhodování o opatřeních namířených proti ruskému režimu je třeba dbát na důležitost dialogu a budování konsenzu.

Připojte se k prohlášení „Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži“

28. 02. 2023

Eliška Wagnerová, Petr Pithart, Magda Vášáryová, Václav Malý, Daniel Kroupa a další garanti a garantky Sítě k ochraně demokracie ve veřejném prohlášení odmítají účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži. Tento krok považují za důležité opatření na obranu mezinárodního uspořádání založeného na mírové spolupráci států a vládě práva. Upozorňují, že bez něj není možné naplňovat demokratické principy a ochranu lidských práv, které jsou zakotvené v Ústavě České republiky. Podle agentury Median je proti účasti Rusů na olympiádě většina obyvatel Česka. K prohlášení se svým podpisem připojují jednotlivci a organizace po celé republice.

Experti na média: Čelit dezinformacím je žádoucí, ale provedení pokulhává

24. 02. 2023

Přetrvává dlouhodobý trend nepříznivé ekonomické situace nezávislých médií. Ekonomická situace malých redakcí, zvlášť těch lokálních, je neudržitelná. Reálná hodnota příjmů veřejnoprávních médií je též v dramatickém úpadku - výše televizního a rozhlasového poplatku se nezměnila od roku 2008.

Experti na občanskou společnost: Inflace a vysoké ceny energií dostávají pod tlak také neziskovky

23. 02. 2023

Druhá polovina roku 2022 se nesla především v duchu pokračujícího zapojení občanské společnosti do řešení důsledků ruské války proti Ukrajině. V reakci na aktuální potřeby společnosti vznikly mnohé nové iniciativy a různé části občanské společnosti se zapojily do řešení integrace uprchlíků a uprchlic, energetické chudoby, posílení odolnosti ČR vůči vlivu nedemokratických režimů, zefektivňování státní správy a mnohých dalších.

Experti na veřejnou správu: Jednostranné snižování počtu státních úředníků je neefektivní

07. 02. 2023

Státní správa dlouhodobě selhává v oblasti strategického vládnutí. Dokáže řešit dílčí aktuální výzvy, ale méně už meziresortní úkoly nebo úkoly přesahující horizont volebního období. Řešením může být například posílení role Úřadu vlády. Přetrvává též praxe velmi rozdílného rozhodování četných detašovaných pracovišť centrálních úřadů. Gesční resorty by se měly zaměřit na metodické vedení a standardizaci.

Experti na politická a občanská práva: Plán vlády na boj s dezinformacemi hrozí omezením svobody slova

31. 01. 2023

Plán vlády na boj s dezinformacemi obsahuje některé nápady, které mohou ohrozit svobodu slova. Konkrétní legislativní návrhy pro boj s dezinformacemi se sice posouvají dobrým směrem, i díky spolupráci s externími experty, ale chybí důležitá pojistka zneužití, kterou je automatický soudní přezkum.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.