<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Členové Sítě k ochraně demokracie debatovali o společných demokratických základech

17. 09. 2021

Ve středu 15. září v podvečer se konala debata členů Sítě k ochraně demokracie o tom, co vlastně chráníme, když chráníme demokracii. Cílem debaty bylo zamyšlení nad skutečným významem demokratických hodnot a principů. Ale také připomenutí role Sítě k ochraně demokracie a posílení vazeb mezi členskými organizacemi.

celý článek

Síť k ochraně demokracie slaví první rok

02. 07. 2021

Loňský rok byl v mnoha oblastech náročný, pandemie zastavila svět a vláda v rámci boje s covidem musela přistoupit k omezování práv a svobod v rozsahu, jaký jsme si dříve neuměli ani představit. Demokracie se ale neotřásla a malý díl na tom měla snad i Síť k ochraně demokracie, která po celý rok pečlivě hlídala možné hrozby. V těchto dnech Síť slaví první rok svého fungování. Pojďme se za ním ohlédnout.

Experti Sítě k ochraně demokracie varují před návrhem na zavedení majetkových přiznání novinářů České televize a Českého rozhlasu

03. 06. 2021

Poslanecká sněmovna bude ve středu 9. 6. projednávat návrh novely zákona o střetu zájmu ve třetím čtení. K němu byl načten pozměňovací návrh poslance J. Valenty, podle kterého by se měla rozšířit definice veřejného funkcionáře na profesionální novináře České televize a Českého rozhlasu. Novináři ČT a ČRo by podle této definice museli podávat majetková přiznání. To kritizují experti Sítě k ochraně demokracie.

Demokracie v posledním roce prošla zkouškou, hrozby ale ustála. Přinášíme souhrnnou zprávu expertů Sítě k ochraně demokracie

19. 05. 2021

Loňský rok patřil k těm nejnáročnějším rokům v naší novodobé historii. Čelili jsme pandemii a pro ochranu životů jsme si museli omezit práva a svobody v rozsahu, který bychom si dříve možná ani neuměli představit. Demokracie ale výraznější rány neutrpěla, dílčím hrozbám čelila statečně. Podrobnosti o stavu naší demokracie si přečtěte v souhrnné zprávě expertních skupin Sítě k ochraně demokracie.

Expertky na lidská práva: Dopady pandemie nejvíce pociťují ohrožené skupiny obyvatel

19. 05. 2021

Expertky pracovní skupiny upozorňují na pokračující negativní dopady pandemie na kvalitu života i práva ohrožených skupin obyvatel. V této souvislosti odkazují na porušování práv migrantů/ek, negativní dopady vládních opatření zejména na nízkopříjmové skupiny či nedostatky finanční podpory státu. Připomínají také absenci komplexní úpravy postavení osob bez státní příslušnosti či chystané legislativní změny týkající se postavení rodinných příslušníků/ic.

Experti na justici: Soudy v době pandemie fungovaly dobře, potřebují ale digitalizovat

27. 04. 2021

Navzdory přetrvávající pandemii, která ovlivňovala oblast justice i ve druhé polovině roku, se podařilo zajistit bezpečné podmínky a přizpůsobit činnost soudů tak, aby mohla pokračovat soudní jednání. Na druhou stranu, důvěru veřejnosti ve fungování justice může podrývat opakující se provinění vysokých představitelů justice, spojené s výkonem jejich funkce. Problematická je stále nedostatečná úroveň digitalizace v oblasti justice, která způsobuje velké průtahy v soudních řízeních - ministerstvo spravedlnosti selhává v zajišťování fungování soudů v oblasti informatiky a soudních znalců. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu justice, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Analýza: Nedůvěra v demokracii souvisí s ekonomickou situací i osobními zkušenostmi

23. 04. 2021

Síť k ochraně demokracie si kromě monitorování hrozeb klade za cíl i péči o demokracii a odhalování skrytých hrozeb, které třeba zatím nevnímáme, ale mohou vytvářet podhoubí pro budoucí nestabilitu. Takovým podhoubím se může stát i nedůvěra v demokracii jako nejlepší možný způsob řízení státu. Výzkumná organizace PAQ Reseach pro Síť k ochraně demokracie zpracovala analýzu příčin nedůvěry v demokracii, která ji staví do souvislostí s různými ekonomickými i demografickými faktory. Přečtěte si hlavní závěry analýzy.