<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Připravujeme Zprávu o stavu české demokracie: Prožíváme skutečnou krizi, nebo propadáme zbytečné skepsi?

16. 12. 2023

Dlouhodobě nepříznivá situace ve vzdělávání, varovné příznaky v oblasti insolvencí, slabé centrální řízení státní správy a přetrvávající rezortismus či malá ochota vlády spolupracovat s občanským a neziskovým sektorem. Naopak pozitivní posun v digitální oblasti či zlepšení ve způsobu výběru ústavních soudců. I taková byla letos česká demokracie, alespoň dle výsledků setkání expertů a expertek Sítě k ochraně demokracie. V těchto dnech vzniká souhrnná Zpráva o stavu české demokracie za rok 2023 v osmi klíčových oblastech.

celý článek

Organizace podporují expertní prohlášení k problematickému projednávání legislativy

31. 10. 2023

Expertní stanovisko ‚‚Poslanci připravují zásadní změny legislativy netransparentně a v rozporu se zákonem‘‘ nachází velkou odezvu i u občanské společnosti. Prohlášení na jeho podporu podepsalo přes 30 organizací. Vyzývají poslance, aby tímto způsobem předložené a takto obsahově závažné dokumenty neschvalovali.

Experti Sítě k ochraně demokracie: Poslanci připravují zásadní změny legislativy netransparentně a v rozporu se zákonem

17. 10. 2023

Poslanci postupují netransparentně a nedemokraticky při projednávání pozměňovacích návrhů k novele liniového zákona. Množství změn měnících např. i pravidla vyvlastňování či omezování kompetencí ČIŽP nebylo předloženo standardní cestou a nebylo k nim možno vést věcnou debatu. Navíc některé legislativní přílepky mění i zcela nesouvisející zákony. Experti Sítě k ochraně demokracie apelují na vládu, aby se vrátila ke svým závazkům z programového prohlášení. Poslance pak vyzývá, aby tímto způsobem předložené a takto obsahově závažné dokumenty neschvalovali.

Confluence of Crises Stretches Democracy to Its Limits. Experts Recommend How Best to Prepare

02. 10. 2023

In the second half of 2022, Czech democracy has withstood many challenges, including the consequences of the ongoing war in Ukraine and the energy crisis. However, we are witnessing the harsh social impacts of inflation and energy poverty, the mobilization of an anti-system scene, unprecedented discontent with democracy and an alarming rise in distrust in society. The Network's experts propose a set of recommendations on how to tackle current problems.

Souběh krizí napíná demokracii k limitům. Experti Sítě k ochraně demokracie radí, jak se do budoucna lépe připravit

20. 06. 2023

Česká demokracie v druhé polovině roku 2022 ustála mnohé výzvy včetně důsledků pokračující války na Ukrajině a energetické krize. Jsme však svědky tvrdých sociálních dopadů inflace a energetické chudoby, mobilizace antisystémové scény, bezprecedentní nespokojenosti s demokracií a alarmujícím nárůstem nedůvěry ve společnosti. Expertky a experti Sítě proto přichází se sadou doporučení, jak se s aktuálními problémy vypořádat.

Experti na justici: Pavel Blažek se pohybuje na hraně svých kompetencí ve vztahu k justici

18. 06. 2023

Důležitým tématem monitorovacího období byl návrh novely zákona o státním zastupitelstvím, který přinesl značné zklamání. Kromě původní snahy zachovat současný a dlouhodobě kritizovaný model jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce návrh obsahuje několik dalších problematických bodů rozebraných níže. Celkově návrh kulhá z hlediska pojistek proti politickému ovlivňování soustavy státního zastupitelství v konkrétních věcech, které jsou v demokratickém právním státě - na rozdíl od nastavování obecné trestní politiky státu - nepřijatelné.

Experti na lidská sociální práva: Dávkové systémy nejsou spolehlivým nástrojem ochrany

17. 06. 2023

I v druhé polovině roku 2022 na významnou část domácností negativně dopadla bezprecedentní inflace a vysoké ceny energií a bydlení. Stát na to reagoval snahou o valorizaci některých dávek a podporu jejich čerpání, dávky nicméně stále pomáhají jen zlomku lidí ve špatné ekonomické situaci. Obrovské přetížení – a v některých případech až kolaps – Úřadů práce poukázal na to, že složitý a restriktivně nastavený dávkový systém nefunguje jako spolehlivý nástroj ochrany. V některých případech ani není vhodným nástrojem řešení (např. pro skutečné řešení vysokých cen bydlení nebo situace lidí v exekuci).

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.