<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Expertky na lidská práva: pandemii se stále řešit nedaří, ale rodičům pomůžou novely

05. 01. 2022

Podle expertek byla oblast lidských (sociálních) práv nadále ovlivňována pandemií COVID-19, a to zejména v souvislosti s diskuzí ohledně přístupu ke službám očkovaných a neočkovaných a neschopností vlády dostatečně odůvodňovat protipandemická opatření. Významné změny proběhly na legislativní úrovni, především v souvislosti s náhradním výživným za nezaopatřené dítě a novelou zákona o dětských skupinách. Expertky zároveň vítají otevřenější debaty nad tématy jako je odškodnění sterilizovaných žen či rušení kojeneckých ústavů.

celý článek

Experti na bezpečnost a zahraničí: k Vrběticím vláda přistoupila rozhodně, ale nekoordinovaně

05. 01. 2022

Oblast bezpečnosti ve sledovaném období zásadně ovlivnilo zveřejnění informací ohledně výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, za které byli podle vládních představitelů odpovědní agenti ruských tajných služeb. Tyto události s sebou nesly pozitivní trendy (zejména omezení počtu ruských diplomatů) i negativa (např. omezenou koordinovanost v prohlášení politiků) a měly přímý dopad i na podobu chystaného tendru na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Experti upozorňují také na nominace členů Orgánu nezávislé kontroly služeb nebo finalizaci strategie boje proti hybridním hrozbám.

Experti na ústavní systém: Ministerstvo vědělo, že opatření, která vydává, jsou nezákonná

03. 12. 2021

Nejzásadnější ústavní události v první polovině roku 2021 souvisí s opatřeními ke zmírnění epidemie COVID-19. Vážným problémem je vyhlášení obsahově totožného nouzového stavu po neschválení jeho prodloužení Poslaneckou sněmovnou. Principy právního státu narušuje vydávání opatření, jejichž nezákonnost je představitelům veřejné moci, kteří je vydávají, předem zřejmá, což dosvědčují vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví. Varovným signálem je rezignace bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v reakci na údajný dlouhodobý tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Kriticky lze dále hodnotit pokračující omezování participačních práv a akceptaci těchto omezení Ústavním soudem.

Experti na politická práva: Vláda při boji s pandemií ohrožuje právní stát, soudy jej chrání

08. 11. 2021

Autoři zprávy upozorňují na hrozbu pro právní stát, kterou představuje lhostejnost vlády k zákonným požadavkům na mimořádná opatření pro boj s epidemií nemoci covid-19. Zejména soustavné ignorování povinnosti řádně opatření odůvodňovat představuje kromě protiprávního jednání také praktické znemožnění záměry vlády kontrolovat a podrobovat diskusi. Naopak soudy představují strážce právního řádu a demokratického pořádku, a to i v případě dalších agend, jako je právo na informace. Experti dále upozorňují na diskriminační přístup vlády k cizincům, ohrožení veřejných zájmů novým stavebním zákonem, na problematické zpracovávání osobních údajů vládou za pandemie a na hrozbu digitálního vyloučení osob v souvislosti s opatřeními, která jsou založena na technologiích, které nejsou dostupné všem občanům.

Experti na veřejnou správu: Úředníci by se rádi vzdělávali, problém je ale v jejich vedení

21. 10. 2021

Uplynulé pololetí probíhalo v období (znovu)vrcholící epidemie nemoci covid-19, a zpráva tak bezprostředně navazuje na zprávu za druhou polovinu roku 2020, přičemž potvrzuje dříve identifikované negativní trendy a selhávání státní správy, a především jejího vedení (odborného i politického) při zvládání mimořádné situace. Autoři zprávy tedy vyzývají politické představitele k představení konkrétní vize změny státní správy a veřejnému příslibu její povolební reformy postavené na podkladě odborné revize stávajícího fungování (viz např. ex post RIA služebního zákona).

Členové Sítě k ochraně demokracie debatovali o společných demokratických základech

17. 09. 2021

Ve středu 15. září v podvečer se konala debata členů Sítě k ochraně demokracie o tom, co vlastně chráníme, když chráníme demokracii. Cílem debaty bylo zamyšlení nad skutečným významem demokratických hodnot a principů. Ale také připomenutí role Sítě k ochraně demokracie a posílení vazeb mezi členskými organizacemi.

Síť k ochraně demokracie slaví první rok

02. 07. 2021

Loňský rok byl v mnoha oblastech náročný, pandemie zastavila svět a vláda v rámci boje s covidem musela přistoupit k omezování práv a svobod v rozsahu, jaký jsme si dříve neuměli ani představit. Demokracie se ale neotřásla a malý díl na tom měla snad i Síť k ochraně demokracie, která po celý rok pečlivě hlídala možné hrozby. V těchto dnech Síť slaví první rok svého fungování. Pojďme se za ním ohlédnout.