<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Konzultovali jsme výroční zprávu EU o stavu právního státu, přečti si ji

30. 08. 2022

13. července 2022 Evropská komise zveřejnila třetí výroční zprávu o právním státu. Zpráva přichází v kontextu ruské invaze na Ukrajinu, která zdůraznila význam prosazování demokratických hodnot, lidských práv a právního státu. Letošní zpráva navíc poprvé obsahuje konkrétní doporučení pro členské státy. Součástí tvorby reportu byl rozsáhlý konzultační proces, v rámci kterého se koordinátoři Sítě k ochraně demokracie sešli se zástupci Komise a poskytli své expertní podněty. Tyto podněty Komise zohlednila a v reportu využila na více místech. Kromě samotné Sítě se schůzek s Komisí účastnili též členské organizace Sítě, Rekonstrukce státu, Frank Bold a Amnesty International.

celý článek

Česká demokracie ustála turbulentní půlrok. Experti Sítě k ochraně demokracie ale varují před souběhem dalších krizí

25. 08. 2022

Česká demokracie ustála pandemii koronaviru i začátek ruské invaze na Ukrajinu. Euforii z počáteční solidarity s uprchlíky však může vystřídat strach ze zdražování. Podcenění sociálních dopadů války by přitom bylo závažné. Stát by se měl důkladně připravit na souběh více krizí na podzim, a předejít tak zhoršení situace svých občanů i otřesům jejich důvěry ve státní instituce a demokracii jako takovou. Taková je část doporučení nové zprávy Sítě k ochraně demokracie, jejíž experti monitorují stav demokracie v Česku.

Experti na politická lidská práva: Je třeba využít čerstvých zkušeností a český právní řád řádně připravit na další krize

19. 08. 2022

Experti upozorňují na potřebu provést inventuru krizové legislativy (včetně legislativy týkající se ochrany zdraví obyvatelstva), která prošla a prochází zatěžkávacími zkouškami. Nejdříve v podobě covidové krize a nyní příchodu bezprecedentního počtu migrantů z války na Ukrajině.

Experti na ústavní systém: Vláda jedná za zavřenými dveřmi, tvorba zákonů ale vyžaduje názor odborné veřejnosti

16. 08. 2022

Pro monitorovací období bylo typické, že dlouhodobé systémové otázky ustoupily z pozornosti veřejnosti i politiků, kteří měli plné ruce práce s probíhajícími krizemi. Experti nicméně upozorňují, že dlouhodobě neřešené problémy se mohou brzy stát akutními.

Experti na bezpečnost: Ruská agrese na Ukrajině aktivizovala evropské společenství

15. 08. 2022

Jednoznačně největší hrozbu pro demokracii vidí experti v ruské agresi na Ukrajině, která vyvolala řadu zásadních kroků, jejichž byla ČR aktivní součástí. Oceňují rychlost české reakce na konflikt a robustní pomoc Ukrajině, stejně tak pozitivní vlnu solidarity směrem k uprchlíkům.

Experti na justici: Je třeba nadále bránit nezávislost státních zástupců a transparentnost justice

12. 08. 2022

V oblasti justice je v tomto roce nejdůležitější novela zákona o státním zastupitelství. Důležitým cílem je zakotvit pevná funkční období vedoucích státních zástupců a nastavit jasný proces pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Pokud se vládě povede tyto změny prosadit, posílí to nezávislost státního zastupitelství.

Experti na občanskou společnost: Neziskovky v reakci na válku sehrávají důležitou roli, změny je ale ohrožují

11. 08. 2022

Pandemie covid-19, tornádo na jihu Moravy i příchod uprchlic a uprchlíků z Ukrajiny vzbudila v naší společnosti vlny nebývalé solidarity. Ta se projevila různými formami občanských aktivit, včetně viditelného nárůstu finančních darů pomáhajícím organizacím i postiženým lidem. Tyto události poukázaly na jedinečnou schopnost nevládních neziskových organizací (NNO), neformálních uskupení a dobrovolníků flexibilně zareagovat, uzpůsobit své činnosti a často i dlouhodobě pomáhat tam, kde je potřeba, včetně oblastí podstatných pro fungování státu.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.