<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie upozorňují na hrozbu digitálního vyloučení

09. 05. 2022

O příspěvek pro solidární domácnost je třeba žádat prostřednictvím internetové aplikace a s využitím elektronické služby Identita občana. Tento způsob vyřízení příspěvku proces žádosti zjednodušuje, ale diskriminuje občany, kteří z nejrůznějších důvodu elektronicky nekomunikují a elektronickou identitu nemají. Experti a expertky Sítě upozorňují na to, že postupující digitalizace státní správy může vést k podobným případům digitálního vyloučení. A apelují na to, aby lidem zůstala možnost podobné záležitosti nadále vyřizovat nedigitálně.

celý článek

Síť na situaci na Ukrajině reaguje, jak umí: zapojuje experty a občanskou společnost

05. 04. 2022

Síť k ochraně demokracie se v souvislosti s děním na Ukrajině zapojuje způsobem, který je jí vlastní. Přinesla stanovisko bezpečnostních expertů a zorganizovala sběr expertních podnětů k opatřením z různých oblastí. Podněty předává dalším organizacím, které je v podobě konkrétních doporučení navrhují politikům. Pro kroky, které jsou potřebné, se Síti zároveň daří mobilizovat občanskou společnost. Na podnět svých členů formulovala prohlášení na podporu Ukrajině a proti paušálnímu odsuzování Rusů a Bělorusů, která ve společnosti i médiích našla velkou odezvu.

Odmítáme kolektivní vinu. Plošné odsuzování Rusů a Bělorusů Ukrajině nepomáhá. Podpořme je v odporu vůči Putinově agresi

04. 03. 2022

Spolu s vlnou solidarity s Ukrajinou se v posledních dnech častěji objevují projevy paušálního odsuzování občanů Ruska a Běloruska. Vystupování proti jednotlivcům čistě na základě jejich národnosti nelze považovat za projev solidarity Ukrajině. Vzhledem k závažnosti těchto okolností koordinátor Sítě k ochraně demokracie, Rekonstrukce státu, na podnět Sdružení pro integraci a migraci, vyzývá veřejnost k odmítání jakéhokoliv paušálního odsuzování občanů Ruska a Běloruska a zejména kroky, které by je vylučovaly z běžného života v České republice.

Česko musí zmrazit majetky ruských oligarchů a usnadnit přijetí uprchlíků z Ukrajiny, shodli se experti na debatě

04. 03. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu staví českou vládu před nové výzvy. Kromě samotné podpory Ukrajiny a jejího boje proti ruské armádě hledá vláda cesty, jak se připravit na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Rekonstrukce státu spolu se Sítí k ochraně demokracie a dalšími partnery uspořádala expertní debatu, ze které vyplynula řada doporučení vládě ke konkrétním krokům a legislativním změnám.

Stojíme za Ukrajinou. Ke společné výzvě se připojují organizace a lidé z celého Česka

25. 02. 2022

Ukrajina se včera probudila do války. Rusko svojí agresí vůči Ukrajině podle bezpečnostních expertů porušilo všechny platné psané i nepsané mezinárodní normy použití síly i základní principy mezinárodního práva. Síť k ochraně demokracie připravila společného prohlášení pro všechny organizace, firmy a jednotlivce, kteří chtějí alespoň symbolicky vyjádřit Ukrajině svou podporu. K výzvě už se připojily desítky organizací a jednotlivců.

Stanovisko expertů Sítě k ruské agresi na Ukrajině

24. 02. 2022

Rusko svojí agresí vůči Ukrajině porušilo všechny platné psané i nepsané mezinárodní normy použití síly i základní principy mezinárodního práva i evropské bezpečnostní architektury. Porušilo principy rovnosti států, zdržení se hrozby, použití síly, nedotknutelnosti státních hranic nebo mírového řešení sporů. Agrese by měla být odsouzena všemi, a to nejen demokratickými státy, které mají zájem na existenci mezinárodní společnosti, kde platí základní pravidla upravující vztahy mezi členy.

Experti na média: Mediální zákony potřebují záplaty i koncepční změny

18. 02. 2022

Experti na média doufají, že nová vláda přinese konec období, kdy stát média zanedbával. K tomu bude ale nutné, aby se i samotní novináři sdružovali a podíleli se na prosazování legitimních zájmů své profese. Sdružování novinářů se sice zlepšuje, ale pořád se týká pouze menšiny profese. Současné mediální prostředí vnímají experti tak, že trh soukromých médií pokračuje v koncentraci do rukou několika málo vlastníků, kvalita mediálního obsahu stagnuje, regionálních médií je nedostatek a v Českém rozhlasu se zhoršují vztahy novinářů a vedení. Tato situace si žádá rozsáhlé změny mediálního práva. Experti apelují na posílení nezávislosti rad veřejnoprávních médií i na širší modernizaci regulace médií, která předchází vzestupu novinařiny na internetu.