<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

Absolvoval studijní obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době ukončuje doktorský studijní program v oboru hospodářské a sociální dějiny.  Od roku 2004 působil jako právní poradce v Občanské poradně Praha 7 a ve Sdružení obrany spotřebitele. Od roku 2010 působí v Právní poradně A.N.O., nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2013 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se zejména na občanskoprávní a trestněprávní aspekty spojené s užíváním drog. Vedle toho působí v současnosti jako výkonný ředitel v občanském sdružení Iuridicum Remedium, kde se specializuje na problematiku ochrany osobních údajů a na vztah lidských práv a moderních technologií.