<   Zpět na úvodní stranu

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

Vystudoval práva a hospodářské a sociální dějiny na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti působí jako advokát v Praze. Od roku 2009 spolupracuje s nevládní organizací Iuridicum Remedium, z.s., kde se zaměřuje zejména na problematiku lidských práv ve vztahu k moderním technologiím. Konkrétně pak zejména na oblast ochrany osobních údajů a soukromí či na autorskoprávní problematiku. Vedle toho  je rovněž jako advokát zapojen v právněporadenských projektech IuRe zaměřených zejména na seniory. Od roku 2010 rovněž spolupracuje s Právní poradnou A.N.O., kde se specializuje  na trestněprávní a občanskoprávní aspekty spojené s užíváním drog.  Je členem Výboru pro lidská práva a moderní technologie a Výboru pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.