<   Zpět na úvodní stranu

Občanská společnost

Tato skupina monitoruje prostředí pro fungování občanské společnosti. Sleduje podmínky pro naplňování potřeb a záměrů aktérů občanské společnosti, včetně širšího politického a společenského klimatu. Vyhodnocuje regulatorní a právní podmínky pro fungování neziskových organizací, přístup k financování, politickému rozhodování a zapojování do tvorby, implementace a vyhodnocování veřejných politik.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.