<   Zpět na úvodní stranu

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Je vysokoškolským učitelem na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako vedoucí Katedry veřejné správy. Jeho výzkumná práce se zaměřuje zejména na veřejné právo a na řízení a správu města.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.