<   Zpět na úvodní stranu

Veřejné mínění

Tematická oblast zahrnující vybrané ukazatele vnímání demokracie ve veřejném mínění, kterou realizujeme ve spolupráci s analytickým ústavem STEM.

Členové a členky pracovní skupiny

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.