<   Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Karel Müller je politolog, garant studijních programů v oblasti politické vědy na CEVRO Institutu, věnuje se otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity, je aktivní v neziskovém sektoru a v komunální politice, je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.