Společně chráníme demokracii

Propojujeme všechny, kdo stojí o zdravou demokracii a chtějí ji chránit. Napříč republikou i názorovým spektrem. Vyhodnocujeme, co trápí českou demokracii. Dlouhodobě spolupracujeme s předními experty a expertkami. O zjištěních informujeme širokou veřejnost, média a politiky. Vytváříme prostor pro diskuzi a hledáme řešení. Jsme širokou platformou pro nacházení shody na největších příležitostech i hrozbách. Nacházíme expertní shodu, koordinujeme aktéry z nevládního sektoru a připravujeme půdu pro prosazení potřebných změn. Nabízíme různé možnosti, jak se podílet na rozvoji demokracie. Zajišťujeme fungování akční sítě na ochranu před hrozbami. Zájemcům o užší spolupráci z řad firem a občanské společnosti umožňujeme sdílet podstatné informace i konkrétní nabídky a nabízíme společná setkání.

Přes 50 expertek a expertů sleduje vývoj v oblastech klíčových pro demokracii

Spolupracujeme s nezávislými odborníky a odbornicemi, kteří pravidelně monitorují a vyhodnocují trendy a možné hrozby pro demokracii v 8 významných oblastech.

Mgr. Kristýna Benešová, LL.M
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
JUDr. Miloš Tuháček
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
Judr. Ivan Přikryl
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
Mgr. Anna-Marie Chlantová
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
Oldřich Vágner
Ing. Pavel Bratinka
Kateřina Hrubešová

Na fungování Sítě dohlížejí tyto garantky a garanti:

Edvard Outrata
Pavel Pafko
Lída Rakušanová
Rut Kolínská
Magda Vášáryová
Petr Pithart
Zbyněk Frolík
Václav Malý
Daniel Kroupa
Eliška Wagnerová
Pavel Franc
Oldřich Kužílek

Tyto organizace s námi chrání demokracii. Společně dokážeme oslovit až 3 414 930 lidí. Přidejte se k nám!

Vzájemně spolupracujeme na efektivním odvrácení případných hrozeb tím, že informujeme všechny lidi zapojené do našich organizací a vyzýváme ke společné akci.

„Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v České republice.“  ~  Pavel Franc


 
Vendula Menšíková
koordinátorka iniciativy
 
David Klempíř
kontakt pro novináře
 

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.