Společně chráníme demokracii

V Síti k ochraně demokracie bráníme ústavnost a lidská práva před hrozbami všeho druhu. Přední experty a expertky propojujeme s občany, kterým záleží na demokracii — napříč republikou i názorovým spektrem. V tématech důležitých pro fungování demokracie vyhodnocujeme to podstatné, sdílíme informace a výzvy k akci. 80 expertů a expertek. 180 členských organizací a tisíce jednotlivců. Milionový dosah. Podporujeme se navzájem a když je to třeba, jednáme. Jsme bublinkovou fólií demokracie.

Přes 50 expertek a expertů sleduje vývoj v oblastech klíčových pro demokracii

Spolupracujeme s nezávislými odborníky a odbornicemi, kteří pravidelně monitorují a vyhodnocují trendy a možné hrozby pro demokracii v 8 významných oblastech.

Mgr. Kristýna Benešová, LL.M
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
JUDr. Miloš Tuháček
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
Judr. Ivan Přikryl
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
Mgr. Anna-Marie Chlantová
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
Oldřich Vágner
Ing. Pavel Bratinka
Kateřina Hrubešová

Na fungování Sítě dohlížejí tyto garantky a garanti:

Edvard Outrata
Pavel Pafko
Lída Rakušanová
Rut Kolínská
Magda Vášáryová
Petr Pithart
Zbyněk Frolík
Václav Malý
Daniel Kroupa
Eliška Wagnerová
Pavel Franc
Oldřich Kužílek

Tyto organizace s námi chrání demokracii. Společně dokážeme oslovit až 3 414 930 lidí. Přidejte se k nám!

Vzájemně spolupracujeme na efektivním odvrácení případných hrozeb tím, že informujeme všechny lidi zapojené do našich organizací a vyzýváme ke společné akci.

„Je důležité naučit se hledat to, co nás spojuje, nikoliv rozděluje. Síť k ochraně demokracie má ambici spojovat lidi z různých stran názorového spektra, aby díky věcné argumentaci hledali co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem zachování demokracie v České republice.“  ~  Pavel Franc


 
Vendula Menšíková
koordinátorka iniciativy
 
David Klempíř
kontakt pro novináře
 
Vojtěch Jaroněk
komunikační specialista
 

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.