<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Jak ve sněmovních volbách obstála česká demokracie? Souhrnná zpráva expertů Sítě k ochraně demokracie

17. 02. 2022

Druhé pololetí roku 2021 bylo obdobím pokračující nejistoty kvůli parlamentním volbám i pandemii. Jaké hlavní pozitivní a negativní trendy pro fungování naší demokracie zaznamenali expertky a experti Sítě? Přinášíme souhrnnou zprávu.

Experti na bezpečnost a zahraničí: Vláda jedná rozhodně, ale musí čelit rostoucímu napětí

11. 02. 2022

Druhá polovina roku 2021 se v oblasti bezpečnosti vyznačovala dynamickým zahraničně-politickým vývojem, zejména rostoucím napětím mezi Ukrajinou a Ruskem, reakcí Lukašenkova režimu na sankce uvalené EU nebo konsolidací moci Talibanu po odchodu spojeneckých vojsk z Afghánistánu. Experti připomínají rozhodné reakce české vlády (nejen) na tyto události. Domácí vývoj ovlivňovaly zejména volby a výměna vlády, která může mít na vývoj ve sledovaných oblastech pozitivní dopad. Přetrvávaly však i negativní trendy spojené mimo jiné s pandemií covidu, dohrou vrbětické kauzy nebo nepříznivým vývojem kolem zpravodajských služeb.

Experti na ústavní systém: Postup prezidenta po volbách byl nepředvídatelný, ale nakonec správný

09. 02. 2022

Hlavní událostí uplynulého půlroku byly volby do Poslanecké sněmovny. Proces voleb a předání moci je základem demokracie a experti oceňují, že ve výsledku zafungoval. Prezident jmenoval novou vládu a nedošlo ke zpochybnění výsledků voleb. Úspěšný konec ale neznamená, že hladký byl i průběh. Svolání nové Poslanecké sněmovny trvalo zbytečně dlouho, zvlášť vzhledem ke kontextu pandemie. Rekordní množství propadlých hlasů ve volbách může poškozovat společenskou soudržnost.

Experti na občanská práva: Posilme digitalizaci, ale mysleme také na ty, kteří nepoužívají internet

25. 01. 2022

Rozhodovací činnost soudů a státních zastupitelství stabilně udržuje vysoký standard ochrany práva na informace, ovšem v oblasti svobody projevu soudy rozhodují značně formalisticky. Problémem jsou i neadekvátně vysoké sazby za verbální podporu terorismu. Hrozbou pro ochranu soukromí občanů je plošný preventivní sběr dat státem. Výkon práv ohrožuje i fenomén digitálního vyloučení, kterým je v důsledku prioritizované digitální transformace bez zachování adekvátních dostupných náhrad ohrožena významná část populace. Naopak v oblastech, kde je digitalizace potřebná pro usnadnění výkonu práv, jako je např. dálkové nahlížení do spisů, Česká republika zaostává. Nový stavební zákon ohrožuje vyvažování ochrany různých veřejných zájmů ve stavebním řízení.

Experti na veřejnou správu: Reforma státní správy nabírá nebezpečný směr

25. 01. 2022

Zvládání epidemie českou veřejnou správou lze s přihlédnutím k jejímu neuspokojivému stavu hodnotit jako ne zcela špatné. Nedošlo k žádným hrubým, natož záměrným excesům a vzhledem k nepřipravenosti se po počátečním chaosu podařilo začít trochu systematičtěji pracovat s daty, vytvořit záchranné programy a připravit alespoň provizorní legislativní rámec. Zároveň se ale projevily všechny dlouhodobé nedostatky, kterými zejména státní správa trpí - zaostáváním v digitalizaci a automatizaci počínaje a neschopností proaktivně vystupovat jako sebevědomý a odborný partner politické reprezentaci konče. Je ale třeba dodat, že k takovému vystupování není fungování státní správy, ke škodě politické reprezentaci, uzpůsobeno. Přetrvává také velmi nízká úroveň nezbytné kooperace mezi složkami veřejné správy, a to jak horizontální (resortismus), tak vertikální (komunikace mezi centrem a regiony).

Expertky na lidská práva: pandemii se stále řešit nedaří, ale rodičům pomůžou novely

05. 01. 2022

Podle expertek byla oblast lidských (sociálních) práv nadále ovlivňována pandemií COVID-19, a to zejména v souvislosti s diskuzí ohledně přístupu ke službám očkovaných a neočkovaných a neschopností vlády dostatečně odůvodňovat protipandemická opatření. Významné změny proběhly na legislativní úrovni, především v souvislosti s náhradním výživným za nezaopatřené dítě a novelou zákona o dětských skupinách. Expertky zároveň vítají otevřenější debaty nad tématy jako je odškodnění sterilizovaných žen či rušení kojeneckých ústavů.

Experti na bezpečnost a zahraničí: k Vrběticím vláda přistoupila rozhodně, ale nekoordinovaně

05. 01. 2022

Oblast bezpečnosti ve sledovaném období zásadně ovlivnilo zveřejnění informací ohledně výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, za které byli podle vládních představitelů odpovědní agenti ruských tajných služeb. Tyto události s sebou nesly pozitivní trendy (zejména omezení počtu ruských diplomatů) i negativa (např. omezenou koordinovanost v prohlášení politiků) a měly přímý dopad i na podobu chystaného tendru na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Experti upozorňují také na nominace členů Orgánu nezávislé kontroly služeb nebo finalizaci strategie boje proti hybridním hrozbám.