<   Aktuality

Zpráva o stavu politických a občanských práv

Sdílet:
15. 03. 2024

V informování o využívání moderních technologií ve své práci je dlouhodobě netransparentní Policie ČR – zbytečně tají důležité informace a technologie využívá bez dostatečného právního základu. V oblasti digitalizace stát přehlíží potřeby digitálně vyloučených občanů, což může vést ke zvyšování sociálního napětí s řadou politických důsledků. V případě řady veřejných institucí i nadále převládá restriktivní přístup k poskytování informací. Úřady se raději soudí i tehdy, když je zřejmé, že soud prohrají.

Lze ocenit ústup vlády od represivního boje s dezinformacemi směrem k aktivní pozitivní strategické komunikaci. V oblasti svobody projevu však panuje právní nejistota v případech trestání verbálních projevů – při nejasném výkladu trestného činu podpory a propagace terorismu hrozí občanům vězení za společensky méně závažné verbální projevy. Vládní varování před verbálními trestnými činy je právně neurčité a vyvolává tak „mrazivý efekt“, omezující svobodu projevu.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

 • Vláda přešla od represivního boje s dezinformacemi k aktivní pozitivní strategické komunikaci.

Negativní trendy

 • Policie ČR je dlouhodobě netransparentní v informování o využívání moderních technologií ve své práci. Před veřejností zcela zbytečně tají důležité infoŕmace a technologie využívá bez dostatečného právního základu. 
 • Digitalizace státu přehlíží potřeby digitálně vyloučených občanů, což může vést ke zvyšování sociálního napětí s řadou politických důsledků.
 • Mnohé úřady se raději ohledně přístupu k informacím soudí i tehdy, když je zřejmé, že soud prohrají. 
 • Existuje právní nejistota ohledně výkladu trestného činu podpory a propagace terorismu. Při vysoké dolní hranici trestní sazby hrozí trest vězení za méně společensky škodlivé projevy. Vládní varování před verbálními trestnými činy je právně neurčité a vyvolává tak „mrazivý efekt“, omezující svobodu projevu.
 • V rámci evropské legislativy probíhají problematické pokusy prolomit šifrování.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • V zákoně o Policii ČR by měl být konkretizován právní základ pro využívání kamerových systémů (namísto současného vágního § 62), případně dalších pokročilých technologií. Provést zásadní změny v zavádění nových technologických nástrojů a v poskytování informací o nich ze strany Policie České republiky, která by měla proaktivně informovat o záměru využití a veřejnost před jejich použitím seznámit se zhodnocením dopadů na ochranu osobních údajů. 
 • Respektovat při digitalizaci veřejné správy zájmy a práva lidí, kteří z různých důvodů nepracují s moderními technologiemi. Nenutit občany do digitálních řešení proti jejich vůli a prosazovat je jako svobodné rozhodnutí občanů využívat něco, co pro ně je přínosné.
 • Podporovat presumpci otevřenosti napříč veřejnými institucemi, které by měly ctít literu, smysl a účel zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 • Schválit novelu trestního zákoníku, která zakotví snížení trestní sazby za komentáře schvalující terorismus (§ 312e odst. 4 trestního zákoníku). Vydat metodiku NSZ k aplikaci tohoto ustanovení v praxi.
 • Podporovat kulturu respektu svobody myšlení – stát by měl více uznávat, že si občané mohou žít dle svého.
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.