<   Aktuality

Zpráva o stavu sociálních práv

Sdílet:
23. 04. 2024

V roce 2023 došlo v oblasti sociálních práv k řadě legislativních změn a přípravě důležitých změn, které zatím nevstoupily v platnost. Významným krokem byl posun v zákoně o podpoře v bydlení, který se zaměřuje na řešení bytové nouze ohrožených domácností i její prevenci. Návrh byl tvořen ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a experty a opírá se o kvalitní analýzu dopadů. Mezi další významné novely patřila například novelizace zákona o sociálních službách či zákona o pobytu cizinců. Stát však při přípravě legislativních změn stále nedostatečně komunikuje s experty a aktéry z terénu, což ohrožuje kvalitu výsledných právních předpisů.

Ve školství se chybějící dialog mezi vedením rezortu školství a školskými asociacemi naplno projevil například na podzimní stávce škol. Problémy také přetrvávají v integraci ukrajinských uprchlíků do vzdělávacího systému i na trh práce; části z nich chybí přístup ke zdravotní péči a dalším sociálním službám. Prohloubením sociálních problémů hrozí navrhované změny u exekucí a insolvencí, ale také dostupnost bydlení v důsledku situace na trhu s bydlením. Náklady na bydlení výrazně zatěžují čtvrtinu všech domácností.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

 • V roce 2023 byl připraven návrh novely zákoníku práce, který například upravuje možnost určitých skupin zažádat si o práci na dálku nebo zavádí právo na dovolenou u lidí pracujících na dohody o provedení práce či pracovní činnosti.
 • V roce 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s Programovým prohlášením vlády vypracovalo návrh Zákona o podpoře v bydlení, který má reálný potenciál řešit bytovou nouzi.
 • V roce 2022 byly schváleny dva finanční instrumenty, Národní plán obnovy a Operační program Zaměstnanost Plus, které v roce 2023 umožnily vypsání výzev na zřizování nových dětských skupin, usnadňujících slaďování pracovního a rodinného života pro rodiče především dětí do dvou let věku. 
 • V rámci transpoziční novely zákoníku práce bylo prosazeno, že zaměstnavatel musí písemně prokázat, pokud nemůže snížit úvazek nebo umožnit práci z domova pro pečující osoby. 
 • V roce 2023 byla schválena novela zákona o pobytu cizinců, která umožňuje od ledna 2024 dětem cizinců s dlouhodobým pobytem vstup do veřejného zdravotního pojištění.
 • Vláda schválila návrh na revizi trestního zákoníku a přidružených právních předpisů, které redefinují trestný čin znásilnění. Nová definice opouští koncept znásilnění pouze jako aktu násilí při pohlavním styku a je založena na absenci souhlasu. 
 • Došlo ke zjednodušení žádosti o příspěvek na bydlení, o který je nově možné žádat i prostřednictvím datové schránky.
 • Do legislativního procesu vstoupil návrh penzijní reformy z pera MPSV.

Negativní trendy

 • I když se v roce 2023 podíl domácností vysoce zatíženými náklady na bydlení stabilizoval, čtvrtina všech domácností za tuto položku nadále dává přes 40 % svých příjmů (v listopadu 2021 tento problém podle dat z projektu Česko 2022: Život k nezaplacení postihoval pouze 10 % domácností). 
 • Téměř polovina nájemců má podle analýzy MMR kratší než dvouletou nájemní smlouvu. Každý pátý nájemce pak má smlouvu na jeden rok nebo kratší. Podle další analýzy využívá krátkodobé nájemní smlouvy také 60 % obcí.
 • Stoupá procento uprchlíků žijících pod hranicí chudoby a sociální legislativa související s integrací ukrajinských uprchlíků je v mnohém problematická. Podpora uprchlíkům v souvislosti s přijetím LEX Ukrajina V je zcela nedostatečná (především u některých zranitelných skupin). Dopady legislativy nebyly dostatečně zhodnoceny a její obsah nebyl dostatečně komunikován. V terénu je často aplikována protichůdně a pokusy o nápravu jsou nesystémové. 
 • Nadále není jasné, jakým způsobem bude řešen pobyt uprchlíků z Ukrajiny po skončení dočasné ochrany po březnu 2025; veřejná odborná debata se o tom nevede.
 • Fakt, že stát některým skupinám nepřiznává sociální práva má negativní sociální i ekonomické důsledky pro celou společnost.
 • V rámci schválení konsolidačního balíčku došlo ke snížení rozpočtu pro ČSÚ, který se v důsledku toho rozhodl dále nepublikovat ročenku Zaostřeno na ženy a muže, která představuje zásadní a jediný zdroj agregovaných dat s členěním dle pohlaví. To má dopad do mnoha sektorů (data-based veřejné politiky, vzdělávání, věda). 
 • Nezabavitelná částka v roce 2023 nerostla poměrně k růstu normativních nákladů na bydlení. Politickým rozhodnutím byl mimořádný nárůst částky pro exekuce a insolvence snížen o 50 %.
 • Část soudních exekutorů je nečinných v zastavování marných exekucí, naopak se zvýšila jejich aktivita v mobiliárních exekucích i u naprosto nemajetných dlužníků.
 • Nedošlo ke zjednodušení a snížení administrativy zaměstnavatelů provádějících srážky z příjmů lidem v exekuci.
 • Chybí zaměstnanci v sociálních službách. Do budoucna to s nárůstem seniorské populace a nemocí ve stáří bude ještě významnější problém; nahrazení zaměstnanců novými technologiemi nebude v tomto sektoru do značné míry možné. 

Národní monitoring duševního zdraví ukázal, že 40 % dětí vykazuje známky střední až těžké deprese a 30 % úzkosti. Ve všech oblastech duševního zdraví jsou více zasaženy dívky.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • Legislativně zakotvit příspěvek na krátkodobé ošetřovné pro podnikající osoby, které jsou dobrovolně účastny nemocenského připojištění. 
 • Prosadit nárokovosti práce z domova v rámci novely zákoníku práce.
 • Systémově upravit přístup držitelů dočasné ochrany do systému státní sociální podpory, připravit a komunikovat následný stabilní pobytový status, který bude dostatečně přístupný i pro zranitelné skupiny držitelů dočasné ochrany.
 • Podpořit přijetí zákona o podpoře v bydlení, který sice prošel meziresortním připomínkovým řízením a v současnosti je projednáván v Legislativní radě vlády, ale stále ho čeká schvalování vládou a následně projednávání v Parlamentu – jeho přijetí do konce volebního období se stále může zkomplikovat.
 • Urychlit proces nostrifikace vzdělání lidí z Ukrajiny tak, aby lidé s příslušným vzděláním mohli zastávat adekvátní pozice v sociálních službách, ve školství apod.

Celou zprávu čtěte zde:

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.