<   Aktuality

Zpráva o stavu veřejné správy

Sdílet:
15. 03. 2024

Nejvýznamnější událostí v uplynulém roce bylo předložení návrhu zákona o lobbování, který je po připomínkovém řízení projednáván na vládě, stejně jako ustanovení centrálního místa pro digitalizaci státní správy: Digitální informační agentury. K pokračování rychlé digitalizace a odbourání problému rezortismu však bude důležitá silná politická podpora. Experti se shodují, že nadále přetrvává politický vliv na zatím jen formálně apolitickou správu státu. To je zcela v rozporu s původním posláním služebního zákona a jeho podobou ve vyspělých zemích, což je zpětně spjaté se špatnou hierarchií a postavením státní správy. Jde o začarovaný kruh a bude důležité, aby byla přijata novela služebního zákona, která ustanoví silné centrální řízení státní správy pod Úřadem vlády.

Pouze silná, nezávislá a centrálně řízená státní správa může disponovat možnostmi implementovat postupné reformy, překonávat dosud silně zakořeněný rezortismus a odbourávat politický vliv. Klíčové bude dle expertů formulovat profesní politiku státu a zamezit odchodům zkušených úředníků, a to jak manažerů, tak i specialistů. Experti ve zprávě dále upozorňují na chybějící strategickou koncepci a směřování státu, které by překonávalo horizont jednoho volebního období, stejně jako chybějící veřejný diskurs mezi vládou a ostatními aktéry. Důležité podle expertů bude také navrátit důvěru ve veřejnou správu, která je pod průměrem OECD.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

 • Podařilo se legislativně posunout zákon o lobbování s výhledem na brzké přijetí.
 • Od roku 2023 funguje nadresortní instituce pro digitalizaci veřejné správy: Digitální Informační Agentura.
 • Státní správa postupně digitalizuje části své agendy  (eDoklady atd.).
 • Návrh novely služebního zákona může přinést pozitivní změny.
 • Účinnosti nabyl nový etický kodex .

Negativní trendy

 • Nedaří se prolomit přetrvávající rezortismus a politizaci státní správy.
 • Důvěra občanů ve veřejnou správu je výrazně pod průměrem OECD.
 • Přetrvává nedostatečná koordinace, omezená kapacita i dovednosti, nedostatečné strategické a politické směřování.
 • Rozhodování není dostatečně podložené daty a znalostmi.
 • Neexistuje personální politika státu.
 • Vlastnická politika státu není prosazována.
 • Neexistuje sdílená vize participace občanů a institucionálních aktérů na přípravě a realizaci politických a správních rozhodnutí ani na jejich následné realizaci.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • Hierarchicky zakotvit státní správu pod Úřadem vlády a tím posílit centrální řízení státní správy se silnou politickou podporou.
 • Formulovat strategické směřování státu a státní správy, které přesahuje jedno volební období.
 • Přijmout personální politiku státu a zejména zavést specializace uvnitř státní správy – vzdělávání a trénink v oblasti etiky a integrity, a to i pro vysoké úředníky, aby byla naplňována Koncepce klientsky orientované veřejné správy do roku 2030.
 • Vytvořit a implementovat perspektivu kariérního růstu (kariérní linku) pro úředníky, aby byla státní správa schopná konkurovat zaměstnáním v soukromému sektoru a zamezila odlivu odborníků a specialistů.
 • Přijmout opatření k řešení problému tzv. otáčivých dveří, tak jako ve vyspělých zemích, kde se tento problém řeší stanovením období po odchodu ze státní služby (politiky), v němž dotyčný nemůže využívat své know-how  a kontakty ve prospěch  soukromého sektoru (povětšinou 2 roky).
 • Zajistit užší a silnější koordinaci a spolupráci mezi centrální státní správou a samosprávou.

Celou zprávu čtěte zde:

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.