<   Zpět na téma Veřejná správa

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Tomáš Havel je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2009 je členem katedry politologie a sociologie, nyní jako odborný asistent. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména politologii, komunální politice a ústavnímu právu a zároveň se podílí na řešení několika grantových projektů fakulty. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnosti má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil jako ředitel odboru kanceláře ministra na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V současné době je ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu hlavního města Prahy. 

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.