<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Experti Sítě k ochraně demokracie: Novela služebního zákona může posílit nezávislost úředníků a přispět k efektivitě a důvěryhodnosti státní správy

10. 04. 2024

Současná státní správa čelí výzvám, které brání její efektivitě a důvěryhodnosti. Novela služebního zákona přináší opatření, která by měla tyto problémy řešit. Považujeme za důležité podpořit tuto novelu, která má potenciál k posílení nezávislosti státních úředníků, zlepšení koordinace a podpoře kariérního růstu. Tato změna je klíčovým krokem k efektivnější a kvalitnější státní správě, která by měla především sloužit občanům.

Experti na veřejnou správu: Služební zákon je napsán dobře, ale za zavřenými dveřmi

03. 08. 2022

Nejvýznamnější událostí v první polovině roku 2022 bylo předložení novely služebního zákona, která míří do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Experti jsou v jejím obsahovém hodnocení opatrně pozitivní, ale za nepřijatelný považují netransparentní způsob, jakým byla sepsána.

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie upozorňují na hrozbu digitálního vyloučení

09. 05. 2022

O příspěvek pro solidární domácnost je třeba žádat prostřednictvím internetové aplikace a s využitím elektronické služby Identita občana. Tento způsob vyřízení příspěvku proces žádosti zjednodušuje, ale diskriminuje občany, kteří z nejrůznějších důvodu elektronicky nekomunikují a elektronickou identitu nemají. Experti a expertky Sítě upozorňují na to, že postupující digitalizace státní správy může vést k podobným případům digitálního vyloučení. A apelují na to, aby lidem zůstala možnost podobné záležitosti nadále vyřizovat nedigitálně.

Experti na veřejnou správu: Reforma státní správy nabírá nebezpečný směr

25. 01. 2022

Zvládání epidemie českou veřejnou správou lze s přihlédnutím k jejímu neuspokojivému stavu hodnotit jako ne zcela špatné. Nedošlo k žádným hrubým, natož záměrným excesům a vzhledem k nepřipravenosti se po počátečním chaosu podařilo začít trochu systematičtěji pracovat s daty, vytvořit záchranné programy a připravit alespoň provizorní legislativní rámec. Zároveň se ale projevily všechny dlouhodobé nedostatky, kterými zejména státní správa trpí - zaostáváním v digitalizaci a automatizaci počínaje a neschopností proaktivně vystupovat jako sebevědomý a odborný partner politické reprezentaci konče. Je ale třeba dodat, že k takovému vystupování není fungování státní správy, ke škodě politické reprezentaci, uzpůsobeno. Přetrvává také velmi nízká úroveň nezbytné kooperace mezi složkami veřejné správy, a to jak horizontální (resortismus), tak vertikální (komunikace mezi centrem a regiony).

Experti na veřejnou správu: Úředníci by se rádi vzdělávali, problém je ale v jejich vedení

21. 10. 2021

Uplynulé pololetí probíhalo v období (znovu)vrcholící epidemie nemoci covid-19, a zpráva tak bezprostředně navazuje na zprávu za druhou polovinu roku 2020, přičemž potvrzuje dříve identifikované negativní trendy a selhávání státní správy, a především jejího vedení (odborného i politického) při zvládání mimořádné situace. Autoři zprávy tedy vyzývají politické představitele k představení konkrétní vize změny státní správy a veřejnému příslibu její povolební reformy postavené na podkladě odborné revize stávajícího fungování (viz např. ex post RIA služebního zákona).

Experti: Krize odhalila problémy české státní správy a nedostatečnou digitalizaci

28. 01. 2021

Krize způsobená epidemií koronaviru odhalila dlouho bobtnající problémy české státní správy a zaostávající digitalizaci státu. Podle mezinárodního šetření byly dopady na fungování státní správy na regionální úrovni v ČR nejhorší. Digitalizaci v ČR stále táhnou zejména iniciativy mimo státní správu. Politici stále více tendují k zásahům do odborného výkonu státní správy, z níž odborníci kvapem odcházejí. Experti se shodují, že pomoci může jen jednotné, silné a nezávislé vedení státní správy, které dokáže být respektovaným a spolehlivým partnerem vlády. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu veřejné správy, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.