<   Aktuality

Experti na veřejnou správu: Reforma státní správy nabírá nebezpečný směr

Sdílet:
25. 01. 2022

Zvládání epidemie českou veřejnou správou lze s přihlédnutím k jejímu neuspokojivému stavu hodnotit jako ne zcela špatné. Nedošlo k žádným hrubým, natož záměrným excesům a vzhledem k nepřipravenosti se po počátečním chaosu podařilo začít trochu systematičtěji pracovat s daty, vytvořit záchranné programy a připravit alespoň provizorní legislativní rámec. Zároveň se ale projevily všechny dlouhodobé nedostatky, kterými zejména státní správa trpí - zaostáváním v digitalizaci a automatizaci počínaje a neschopností proaktivně vystupovat jako sebevědomý a odborný partner politické reprezentaci konče. Je ale třeba dodat, že k takovému vystupování není fungování státní správy, ke škodě politické reprezentaci, uzpůsobeno. Přetrvává také velmi nízká úroveň nezbytné kooperace mezi složkami veřejné správy, a to jak horizontální (resortismus), tak vertikální (komunikace mezi centrem a regiony).

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovaly tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Zájem vedení státní služby o problematiku etiky a integrity státních zaměstnanců.

Negativní trendy

  • Snaha oslabovat smysl služebního zákona v duchu “flexibilizace”.
  • Trvale nízký zájem o posilování kontrolních mechanismů a zavedení pravidel pro transparentní lobbování.
  • Přetrvávající trend využívat systemizace k čistkám na pozici odborných náměstků proti smyslu služebního zákona.

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Pokud by se mělo přistupovat ke změnám ve služebním zákoně, pak prvním krokem musí být vytvoření silného, odpovědného a depolitizovaného vedení státní správy.
  • Posílit kontrolní mechanismy, zavést pravidla pro lobbing a omezit volné přecházení z veřejné sféry do lobbingu (“revolving doors”).
  • Zvážit přesun některých centrálních úřadů do regionů.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.