<   Aktuality

Experti na veřejnou správu: Úředníci by se rádi vzdělávali, problém je ale v jejich vedení

Sdílet:
21. 10. 2021

Uplynulé pololetí probíhalo v období (znovu)vrcholící epidemie nemoci covid-19, a zpráva tak bezprostředně navazuje na zprávu za druhou polovinu roku 2020, přičemž potvrzuje dříve identifikované negativní trendy a selhávání státní správy, a především jejího vedení (odborného i politického) při zvládání mimořádné situace. Autoři zprávy tedy vyzývají politické představitele k představení konkrétní vize změny státní správy a veřejnému příslibu její povolební reformy postavené na podkladě odborné revize stávajícího fungování (viz např. ex post RIA služebního zákona).

Autoři dále upozorňují na podceňování příprav na české předsednictví EU v druhé polovině roku 2022, které může vést k promarnění šance prioritizovat české zájmy v celounijní debatě. Kvůli nezájmu vlády o nadcházející předsednictví však stále není jasné, co české zájmy vlastně jsou.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovaly tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Epidemie nemoci covid-19 odhalila jak významné nedostatky státní služby, tak ale i mimořádné výkony některých jejích částí.
  • Rostoucí zájem vedení státní služby o etické vzdělávání.

Negativní trendy

  • Významné nedostatky v řízení i činnosti státní správy stále neústí do důležité diskuse o nezbytné reformě. Zájem politiků i veřejnosti o koncepční zlepšení je minimální.
  • Rostoucí deziluze a demotivace zaměstnanců státní správy z nekonzistentního a nestrategického řízení státní správy. 

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Podřízení celé státní služby jednotnému a silnému vedení, které bude schopné působit jako odpovědný a sebevědomý partner vlády a politické větve vedení státní správy a které bude zodpovědné za její koncepční rozvoj.
  • Začít integrovat státní správu, odstraňovat duplicity činností a digitalizovat vstřícně k občanovi a jeho životním situacím (aktivně bránit posilování resortismu skrze digitalizaci). 
  • Urychlení implementace koncepce klientsky orientované veřejné správy, zejména záměrů v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě
Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.