<   Aktuality

Experti na veřejnou správu: Služební zákon je napsán dobře, ale za zavřenými dveřmi

Sdílet:
03. 08. 2022

Nejvýznamnější událostí v první polovině roku 2022 bylo předložení novely služebního zákona, která míří do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Experti jsou v jejím obsahovém hodnocení opatrně pozitivní, ale za nepřijatelný považují netransparentní způsob, jakým byla sepsána.

Uplatněný přístup k přípravě novely podkopává jeden ze základních principů moderního vládnutí, jímž je zapojení stakeholderů. Nedostatečná komunikace může zároveň budit dojem posilování politického vlivu na apolitickou správu státu, což by bylo zcela v rozporu s původním posláním služebního zákona a jeho podoby existující ve vyspělých zemích. Experti ve zprávě dále upozorňují na opakované podceňování rizika další vlny covidu a na chybějící systémové poučení, které by se promítlo do legislativy a vytvoření strategických plánů. Kritizují také neefektivní způsob rozdělování dotací.

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy

 •  Podnikání kroků politické reprezentace k reformě státní správy.

Negativní trendy

 • Zjednodušit neefektivní způsob rozdělování evropských peněz.
 • Otevřít tvorbu práva, ze které se čím dál tím více stává uzavřená záležitost bez participace širšího množství aktérů. To má dopady na kvalitu legislativy.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • Zahájit skutečně zásadní reformu státní správy a posílit v ní roli vedení státní služby.
  • Modernizovat způsob služebního hodnocení (zakomponovat osobní rozhovory a hodnocení metodou 360 stupňů u vedoucích pracovníků).
  • Zefektivnit koncept rozdělování dotací tak, aby byla více zohledněna kvalita a přínos.

  Celou zprávu si přečtěte zde:

  Sdílet:

  Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.