<   Aktuality

Experti Sítě k ochraně demokracie: Novela služebního zákona může posílit nezávislost úředníků a přispět k efektivitě a důvěryhodnosti státní správy

Sdílet:
10. 04. 2024

Současná státní správa čelí výzvám, které brání její efektivitě a důvěryhodnosti. Novela služebního zákona přináší opatření, která by měla tyto problémy řešit. Považujeme za důležité podpořit tuto novelu, která má potenciál k posílení nezávislosti státních úředníků, zlepšení koordinace a podpoře kariérního růstu. Tato změna je klíčovým krokem k efektivnější a kvalitnější státní správě, která by měla především sloužit občanům.

Stanovisko skupiny expertů Sítě k ochraně demokracie:

Upozorňovali jsme, že nadále přetrvává politický vliv na zatím jen formálně apolitickou správu státu, což je v rozporu s původním posláním služebního zákona a jeho podobou ve vyspělých zemích. Vítáme proto návrh na zřízení nezávislé služební komise, která posílí odolnost nejvyšších státních úředníků před stranickými tlaky. Bohužel ani vedení státní služby ani služební komise ani do budoucna nedokáže zabránit účelovým systemizacím, které jsou zneužívány pro výměnu politicky nepohodlných úředníků.

Upozorňovali jsme též na přetrvávající resortismus, v němž vedení státní služby nedokáže harmonizovat činnost státní služby napříč ministerstvy. Pozitivní je proto přesun vedení státní služby z Ministerstva vnitra na Úřad vlády v duchu myšlenky „generálního ředitelství“.

V minulosti jsme též upozorňovali, že aby byla státní správa schopná konkurovat zaměstnáním v soukromému sektoru, je třeba pro úředníky vytvořit předvídatelnou perspektivu odborného kariérního růstu. Vítáme proto návrh nemanažerské kariérní linky.

Obecně vnímáme novelu jako správný krok k debyrokratizaci státní služby, která často zdržuje sama sebe, ačkoliv se má přednostně věnovat poskytování kvalitních služeb.

Podepsaní experti a expertka z pracovní skupiny Veřejná správa:

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Ing. Edvard Outrata

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.