<   Aktuality

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie upozorňují na hrozbu digitálního vyloučení

Sdílet:
09. 05. 2022

O příspěvek pro solidární domácnost je třeba žádat prostřednictvím internetové aplikace a s využitím elektronické služby Identita občana. Tento způsob vyřízení příspěvku proces žádosti zjednodušuje, ale diskriminuje občany, kteří z nejrůznějších důvodu elektronicky nekomunikují a elektronickou identitu nemají. Experti a expertky Sítě upozorňují na to, že postupující digitalizace státní správy může vést k podobným případům digitálního vyloučení. A apelují na to, aby lidem zůstala možnost podobné záležitosti nadále vyřizovat nedigitálně.

Stanovisko skupiny expertů a expertek Sítě k ochraně demokracie k hrozbě digitálního vyloučení v souvislosti s příspěvkem pro solidární domácnost

Lidé, kteří zdarma ubytují uprchlíky před válkou na Ukrajině, mohou za splnění určitých podmínek získat od státu finanční příspěvek, tzv. příspěvek pro solidární domácnost. O tento příspěvek je však možné žádat pouze elektronicky za předpokladu, že žadatel disponuje tzv. elektronickou identitou. Tento způsob řadě občanů i státu vyřízení příspěvku bezesporu usnadňuje, diskriminuje však občany, pro které je z nejrůznějších důvodů zřízení elektronické identity a využívání nástrojů elektronické komunikace nepřístupné (například proto, že nepoužívají internet). Přitom neexistuje důvod se domnívat, že tyto skupiny osob se do ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny nezapojují. 

Jsme si vědomi, že státní správa v současné situaci čelí bezprecedentním výzvám a rychlou reakci na potřebu ubytovat velké množství lidí z Ukrajiny oceňujeme. Zároveň považujeme za důležité upozornit na to, že nemožnost o příspěvek zažádat jinak než elektronicky s ověřením přes elektronickou identitu, v praxi nedůvodně vylučuje část obyvatel z okruhu legitimních příjemců podpory. Postupující digitalizace státní správy musí zachovávat nedigitální alternativy, a předcházet tak digitálnímu vyloučení, před kterým experti a expertky Sítě k ochraně demokracie dlouhodobě varují, například ve své zprávě za druhé pololetí roku 2021.

Digitální vyloučení zůstává skrytým problémem, který postihuje značnou část společnosti. Přinejmenším se dotýká asi 17 % (a v případě důchodců 56 %) domácností, které nemají přístup k internetu. Pravděpodobně je rozsah tohoto problému ale mnohem širší, vzhledem k rostoucí, ale stále nízké, úrovni zkušeností občanů s využíváním nástrojů eGovernmentu. Portál občana využívá čtvrt milionu lidí. Bankovní identitu od jejího spuštění na začátku roku 2021 vyzkoušelo 700 tisíc lidí; před jejím zavedením používalo nějakou formu elektronické identity 400 tisíc lidí. 


Podepsáni následující expertky a experti:

Pracovní skupina pro politická práva:

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

JUDr. Jan Hořeňovský

Pracovní skupina pro veřejnou správu:

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

JUDr. Tomáš LOUDA, CSc.

Ing. Edvard Outrata

JUDr. Ivan Přikryl

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.


Zdroje:

 
Vendula Menšíková
koordinátorka iniciativy

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.