<   Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Experti a expertky Sítě k ochraně demokracie upozorňují na hrozbu digitálního vyloučení

09. 05. 2022

O příspěvek pro solidární domácnost je třeba žádat prostřednictvím internetové aplikace a s využitím elektronické služby Identita občana. Tento způsob vyřízení příspěvku proces žádosti zjednodušuje, ale diskriminuje občany, kteří z nejrůznějších důvodu elektronicky nekomunikují a elektronickou identitu nemají. Experti a expertky Sítě upozorňují na to, že postupující digitalizace státní správy může vést k podobným případům digitálního vyloučení. A apelují na to, aby lidem zůstala možnost podobné záležitosti nadále vyřizovat nedigitálně.

Experti na občanská práva: Posilme digitalizaci, ale mysleme také na ty, kteří nepoužívají internet

25. 01. 2022

Rozhodovací činnost soudů a státních zastupitelství stabilně udržuje vysoký standard ochrany práva na informace, ovšem v oblasti svobody projevu soudy rozhodují značně formalisticky. Problémem jsou i neadekvátně vysoké sazby za verbální podporu terorismu. Hrozbou pro ochranu soukromí občanů je plošný preventivní sběr dat státem. Výkon práv ohrožuje i fenomén digitálního vyloučení, kterým je v důsledku prioritizované digitální transformace bez zachování adekvátních dostupných náhrad ohrožena významná část populace. Naopak v oblastech, kde je digitalizace potřebná pro usnadnění výkonu práv, jako je např. dálkové nahlížení do spisů, Česká republika zaostává. Nový stavební zákon ohrožuje vyvažování ochrany různých veřejných zájmů ve stavebním řízení.

Experti na politická práva: Vláda při boji s pandemií ohrožuje právní stát, soudy jej chrání

08. 11. 2021

Autoři zprávy upozorňují na hrozbu pro právní stát, kterou představuje lhostejnost vlády k zákonným požadavkům na mimořádná opatření pro boj s epidemií nemoci covid-19. Zejména soustavné ignorování povinnosti řádně opatření odůvodňovat představuje kromě protiprávního jednání také praktické znemožnění záměry vlády kontrolovat a podrobovat diskusi. Naopak soudy představují strážce právního řádu a demokratického pořádku, a to i v případě dalších agend, jako je právo na informace. Experti dále upozorňují na diskriminační přístup vlády k cizincům, ohrožení veřejných zájmů novým stavebním zákonem, na problematické zpracovávání osobních údajů vládou za pandemie a na hrozbu digitálního vyloučení osob v souvislosti s opatřeními, která jsou založena na technologiích, které nejsou dostupné všem občanům.

Experti Sítě k ochraně demokracie kritizují pozměňovací návrh k novele volebního zákona z pera Marka Bendy

17. 03. 2021

Na ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny byl dnes hlasy ANO, ODS a SPD schválen pozměňovací návrh k novele volebního zákona, který připravil poslanec Marek Benda. Podle tohoto návrhu by se hlasy ve druhém skrutiniu dělily podle rozhodnutí stranických orgánů, nikoliv podle reálného pořadí kandidátů na kandidátních listinách. Podle expertů na ústavu a volební systémy ale tento návrh není v souladu s ústavním pořádkem a principem přímé volby.

Experti Sítě k ochraně demokracie doporučují vyhlásit nový nouzový stav a důkladně ho odůvodnit

25. 02. 2021

Minulý týden experti Sítě k ochraně demokracie upozornili na protiústavnost postupu vyhlášení nouzového stavu na žádost hejtmanů, jeden z členů Sítě kvůli tomu inicioval i červenou výzvu. Vláda v tuto chvíli znovu potřebuje přijímat rozsáhlá opatření kvůli zhoršující se epidemiologické situaci. Bez nouzového stavu to pravděpodobně nepůjde. Aby byl postup v souladu s Ústavou, experti na ústavní právo doporučují neprodlužovat již jednou Sněmovnou odmítnutý a špatně odůvodněný nouzový stav, ale raději vyhlásit nový a ten řádně odůvodnit.

Experti na občanská práva: Soudy občany v době pandemie chrání dobře, zasahují ale se zpožděním

05. 02. 2021

S pokračováním epidemie covid-19 podle expertů pokračuje i bezprecedentní omezování lidských práv a svobod. To sice není doprovázeno tak zjevnými přešlapy jako na jaře minulého roku, ale rozhodně se ani nadále neděje zcela podle práva. Proto je dobrou zprávou, že soudy ve svých rozhodnutích převážně udržují vysoký standard ochrany lidských práv. Špatnou zprávou je, že se jim nedaří při ochraně práv postupovat včasně a držet krok s exekutivou. Negativně hodnotí experti i pokračující snahu o změny ve stavebním právu, které povedou ke snížení ochrany veřejných zájmů a omezení zapojení veřejnosti do povolování staveb. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu politických a občanských, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.