<   Aktuality

Experti na občanská práva: Posilme digitalizaci, ale mysleme také na ty, kteří nepoužívají internet

Sdílet:
25. 01. 2022

Rozhodovací činnost soudů a státních zastupitelství stabilně udržuje vysoký standard ochrany práva na informace, ovšem v oblasti svobody projevu soudy rozhodují značně formalisticky. Problémem jsou i neadekvátně vysoké sazby za verbální podporu terorismu. Hrozbou pro ochranu soukromí občanů je plošný preventivní sběr dat státem. Výkon práv ohrožuje i fenomén digitálního vyloučení, kterým je v důsledku prioritizované digitální transformace bez zachování adekvátních dostupných náhrad ohrožena významná část populace. Naopak v oblastech, kde je digitalizace potřebná pro usnadnění výkonu práv, jako je např. dálkové nahlížení do spisů, Česká republika zaostává. Nový stavební zákon ohrožuje vyvažování ochrany různých veřejných zájmů ve stavebním řízení.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovaly tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Stabilně velmi pozitivní přístup soudů k ochraně práva na informace.

Negativní trendy

  • Malý zájem o problematiku digitálního vyloučení v kontextu postupující digitalizace. 
  • Pasivita vlády ve vztahu ke znovuzpřístupnění registru majetkových přiznání politiků.
  • Formalistní přístup soudů a státních zastupitelství k otázkám svobody projevu, který nedostatečně zohledňuje základní práva.

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Zajistit povinnost zohlednit v připravované legislativě zaměřené na digitalizaci rizika digitálního vyloučení včetně zachování nedigitálních alternativ (např. v legislativních pravidlech vlády). 
  • Revidovat trestné činy týkající se svobody projevu a výši sazeb. 
  • Ukončit plošný sběr dat bez jasného účelu.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.