<   Aktuality

Experti na občanská práva: Soudy občany v době pandemie chrání dobře, zasahují ale se zpožděním

Sdílet:
05. 02. 2021

S pokračováním epidemie covid-19 podle expertů pokračuje i bezprecedentní omezování lidských práv a svobod. To sice není doprovázeno tak zjevnými přešlapy jako na jaře minulého roku, ale rozhodně se ani nadále neděje zcela podle práva. Proto je dobrou zprávou, že soudy ve svých rozhodnutích převážně udržují vysoký standard ochrany lidských práv. Špatnou zprávou je, že se jim nedaří při ochraně práv postupovat včasně a držet krok s exekutivou. Negativně hodnotí experti i pokračující snahu o změny ve stavebním právu, které povedou ke snížení ochrany veřejných zájmů a omezení zapojení veřejnosti do povolování staveb. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu politických a občanských, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy v oblasti politických a občanských práv:

Pozitivní trendy

  • Udržuje se uspokojivý standard soudní ochrany lidských práv. 
  • Lidé (i malé a střední  firmy) se v kontextu omezování svých práv začínají o svá práva více zajímat.
  • Snahy části politiků a občanské veřejnosti o posílení práva na informace.

Negativní trendy

  • Trvající nedostatečná předvídatelnost a odůvodněnost krizových opatření.
  • Snaha prolamovat hranice ochrany soukromí ze strany státu i soukromých společností a větší ochota lidí tyto zásahy do soukromí akceptovat.
  • Trvající nežádoucí politické tlaky oslabující nezávislý výkon státní správy.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Zefektivnit možnosti soudů účinně a rychle bránit zásahům exekutivy do lidských práv.
  • Věnovat větší odbornou pozornost připravované evropské legislativě.
  • Posílit nezávislost výkonu státní správy.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Eva Hromádková
komunikace Sítě

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.