<   Aktuality

Experti na politická práva: Vláda při boji s pandemií ohrožuje právní stát, soudy jej chrání

Sdílet:
08. 11. 2021

Autoři zprávy upozorňují na hrozbu pro právní stát, kterou představuje lhostejnost vlády k zákonným požadavkům na mimořádná opatření pro boj s epidemií nemoci covid-19. Zejména soustavné ignorování povinnosti řádně opatření odůvodňovat představuje kromě protiprávního jednání také praktické znemožnění záměry vlády kontrolovat a podrobovat diskusi. Naopak soudy představují strážce právního řádu a demokratického pořádku, a to i v případě dalších agend, jako je právo na informace. Experti dále upozorňují na diskriminační přístup vlády k cizincům, ohrožení veřejných zájmů novým stavebním zákonem, na problematické zpracovávání osobních údajů vládou za pandemie a na hrozbu digitálního vyloučení osob v souvislosti s opatřeními, která jsou založena na technologiích, které nejsou dostupné všem občanům.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Soustavně precizní a v rámci možností rychlé rušení nezákonných proticovidových opatření českými soudy.
  • Konstantně vysoký standard ochrany práva na informace judikovaný Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.
  • Daří se bránit rozšíření zásahů veřejné moci do soukromí a citlivých dat občanů (např. přístup hygieny k datům od telefonních operátorů či využívání informací od zpravodajských služeb v trestních řízeních).

Negativní trendy

  • Vláda je lhostejná vůči soudním rozhodnutím rušícím její proticovidová opatření jako protiprávní.
  • Předávání dat do států mimo EU (zejm. technologickým společnostem v USA), které je zřejmě v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU.
  • Nedostatečné zohlednění rizik digitálního vyloučení a potřeb osob nevyužívajících digitální technologie (např. chytré telefony, internet apod.)

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Řádně odůvodňovat opatření pro boj s pandemií, neboť odůvodnění mj. umožňuje veřejnou kontrolu vlády.
  • Pokud je právní rámec boje s pandemií nevyhovující či nedostatečný, měl by být novelizován, ale nastavený standard kontroly vlády a ochrany svobod nesmí být snížen.
  • V procesu digitalizace brát ohled na riziko digitálního vyloučení některých skupin občanů a klást důraz na zachování nedigitálních alternativ a povinnosti přijímat hotovostní platby.
  • Provést vyhodnocení dopadů rozhodnutí SDEU Schrems II pro zpracování osobních údajů ve státní správě a zabránit nezákonnému předávání dat technologickým gigantům.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:

 
Miroslav Crha
koordinátor expertizy

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.